Deelnemers over de Dag van de Publieke Dienstverlening

De tweede editie van de Dag van de Publieke Dienstverlening heeft veel teweeg gebracht bij haar deelnemers. Inzicht in wat er goed gaat en wat beter kan, nieuwe perspectieven, contacten en inspiratie. Hieronder vind je een greep uit de reacties van deelnemers op deze Dag.

Fatma Koser Kaya, Voorzitter Landelijke Cliëntenraad (LCR)

Gelukkig is steeds meer het besef ontstaan dat het anders kan en móet. Dat we met de overheid, politiek, uitvoerders en burgers samen op moeten trekken. Dat we wetten en beleid mét burgers maken. Ik ben enorm blij om bij iedereen de wil te zien om te veranderen, zowel bij de avond als bij de dag van de publieke dienstverlening.
Natuurlijk willen we niet dat het alleen bij woorden blijft, maar dat we de komende jaren samen met overheid, politiek, uitvoeringsinstellingen én burgers deze uitdaging aangaan. De LCR is er klaar voor!

Lees het hele blog

Wim Blok, Directeur Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP)

In het plenaire programma werd een paar maal gehint naar ‘niet praten maar doen’. Dat werkgroepen, stuurgroepen, brede afstemmings-overleggen en dergelijke niet genoeg waren. Met events als deze maak je wel mensen enthousiast, neem je ze mee en leg je contacten. Maar je lost het probleem, de complexiteit, er niet mee op. Een paar maal hoorde ik: het begint bij bewustwording. Dat klopt. En het mag er niet eindigen!

Lees het hele blog

Ton Aaftink, manager bij de lokale overheid in sociaal en publiek domein

Nu de meesten het erover eens zijn, kan het echt beginnen. De politiek, die de burgers vertegenwoordigd, wil wetten die door beleidsbepalers worden geschreven in samenspraak met de uitvoerders én burgers. Zo omschreven dat de bedoeling duidelijk is, waardoor er veel minder ‘gedoe’ komt en de rechters veel minder jurisprudentie hoeven te leveren. Dat echt beginnen slaat op nieuwe wetten, maar vooral op bestaande wetten die aangepast moeten worden. Dus vooraf toetsen, maar zeker ook nadat een nieuwe wet in werking is getreden.

Lees het hele blog.

Jarno Cox, student

Het viel mij op dat iedere deelnemer meedacht en naar anderen wilde luisteren. Eigen ervaringen in werk of privéleven werden gebruikt om over verschillende mogelijkheden of oplossingen te discussiëren. Ik vond het fijn dat we niet alleen de problemen benoemden, maar ook over oplossingen spraken.’

Lees het hele blog

Linda van Gelder, vrijwilliger bij SchuldHulpMaatje

Ik kwam naar de dag met een pet op van 'burger' en van Maatje, vrijwilliger bij SchuldHulpMaatje Zoetermeer. En die burger, die werd genoemd in ieder gesprek, in iedere toespraak, in iedere folder en in iedere workshop. Het was merkbaar dat die burger eigenlijk altijd een uitgangspunt moet zijn in de ontwikkeling van dienstverlening.

Lees het hele blog

Henk van Arkel, docent Voortgezet Speciaal Onderwijs

De dag bood hoop. Men wil echt. Het was ook een dag vol vervreemding, omdat je weet dat je toch thuis aan die keukentafel weer al die verschillende wet- en regelgeving moet integreren en synthetiseren. Voor een kwetsbare jongere die vanuit een voogdijsituatie 18 wordt en hoogspecialistische jeugdzorg met verblijf ontvangt. En dat je in een rechtbank moet uitleggen waarom dat dak boven zijn hoofd een bodem is onder zijn bestaan. En hoe een woonplaatsbeginsel laat zien wat de reflex van gemeentes is: schuif het van mijn bordje. Niet een keer is gevraagd, ook in de rechtbank niet, wat dit voor hem betekent of hoe het met hem gaat.

Lees het hele blog

Anita Berenschot, strategisch adviseur

Ik genoot van de deelsessies. Aan de goede wil van de uitvoerende kant van de overheid ligt het vaak niet, deze kwam (in de deelsessies, red.) in grote golven over ons heen. Dat burgers desondanks toch vaak in Kafkaëske situaties terechtkomen, heeft vooral te maken met onbegrijpelijk, doodgepolderd en daardoor übergedetailleerd en onuitvoerbaar beleid. Bedacht door beleidsambtenaren van evenzoveel goede wil, maar met te beperkte ervaring van of kijk op de echte praktijk. Daar kunnen we nog veel aan veranderen.

Lees het hele blog

Annemarie van der Poel, senior beleidsmedewerker dienstverlening – Ministerie van BZK

Het thema van de dag was samenwerken aan vereenvoudiging. Maar wat voor mij als deelnemer eigenlijk het thema was: mensen. Inwoners. Burgers. Nederlanders in al hun verscheidenheid. Hun behoeften, hun verhalen, hun ervaringen, hoe zij de overheid ervaren en hoe we zaken zo hebben ingericht dat het voor veel mensen goed werkt, maar dat het ook heel snel heel erg fout kan gaan. Bijeenkomsten als de Dag van de Publieke Dienstverlening zijn belangrijk en noodzakelijk om de urgentie te voelen en om met elkaar het gesprek hierover aan te gaan. Maar er is meer nodig. Concrete acties. En er moet ruimte komen om buiten de lijntjes te kunnen en mogen kleuren. Want als we blijven doen wat we doen, krijgen we wat we kregen.

Kirty Matabadal, adviseur Strategie en Uitvoeringsbeleid – Dienst Justis (JenV)

Bij zo een dag gaat het in de praktijk vaak om inspirerende woorden van belangrijke personen en netwerken binnen de bestaande vissenkom. Waar het minder om ging was de burger zelf, en nee, niet de overheidsburger, maar de  student die bij de Albert Heijn werkt en de gymleraar die een VOG aanvraagt. Dit en de tijd om dieper op onderwerpen in te gaan, is wat ik op deze dag heb gemist. Anderzijds ben ik wel weer geïnspireerd door juist mensen zoals onze nationale ombudsman Reinier van Zutphen over het meer luisteren naar elkaar en FNV voorzitter Fatma Koser Kaya over de ‘brave space’, het lef en de moed hebben om te durven spreken en uiten over wat er anders kan, moet en het vervolgens doen.

Rens Willem de Boer, Beleidsmedewerker Armoede

 We waren het allemaal ontzettend met elkaar eens. Door ‘knelpuntenanalyses’ maar ook door de bekende dossiers (eufemisme) weten we precies waar het anders en beter moet. Maar dan. Als we maatwerk zo belangrijk vinden en de burger voorop willen stellen, hebben we veel meer vertrouwen nodig.In elkaar, in de burger, in de professional, de publieke dienstverlener, de civil servant. Ruimte in de regels. Maatwerk kan alleen met vertrouwen, aldus Herman Tjeenk Willink. Laten we dat voor elkaar krijgen, als burgers, samen, maatschappelijk en daarmee politiek.

Lees het hele blog

Séun Steenken, Nationale Jeugdraad

Het is essentieel dat we alert blijven op het feit dat niet alle burgers aan tafel zitten. Zowel bij het vormgeven van beleid als ook vandaag. Om ervoor te zorgen dat beleid goed aansluit bij de leefomgeving van mensen, is het van cruciaal belang om burgers structureel te betrekken bij het beleidsvormingsproces en diverse groepen mensen binnen onze organisaties te verwelkomen. Laten we beginnen met het betrekken van mensen die nog geen ervaring hebben binnen de ambtenarij of politiek door volgend jaar één persoon mee te nemen. Dit kan bijvoorbeeld je jonge buurjongen zijn, de caissière van je plaatselijke supermarkt, je bakker of de monteur van je auto. Juist met deze diverse perspectieven kunnen we daadwerkelijk vooruitgang boeken want onthoudt publieke dienstverlening is er voor ons allemaal.

André Stuut, Communicatietrainer en -coach

Wat ik heel prettig vond aan dit congres is dat ze mensen uit de praktijk erbij hebben gehaald die aan de andere kant van de dienstverlening staan. Op die manier maak je het wel heel inzichtelijk ‘Luisteren is het nieuwe communiceren!’. Zie mij en hoor mij. Laten we gaan voor verbinding in plaats van verwijdering.

Lees het hele blog

Pim Beirnaert, Cluster coördinator Wetgeving – Ministerie van SZW

Ik heb, na de Dag van de Publieke Dienstverlening, het voornemen gemaakt om het komende jaar eenvoudige regels als speerpunt te maken in mijn werk. Want daar is vanuit de samenleving en de overheid grote behoefte aan. Dit zit in grote dingen (die moeten kunnen en die je moet willen), maar ook in kleine dingen: de veel te moeilijke taal, de onnodige details en de onhandige uitzonderingen. Daar kun je in mijn ervaring altijd wel even tijd voor vinden. Geïnspireerd door het centrale thema van de Dag ga ik me daar dit jaar voor inzetten. Doe je mee?

Lees het hele blog

Chaheed Chekhchar, projectleider Democratisering

In plaats van dat we uitvoering aan beleid proberen aan te passen, dient beleid zich aan uitvoering aan te passen. Op de Dag van de Publieke Dienstverlening werd ik herinnerd aan de mogelijkheid, en de noodzaak, van deze verandering. Beleid kan op papier perfect zijn, maar de ware test is de uitvoering. Dank je wel aan de organisatie voor deze inspirerende dag. Het geeft jonge ambtenaren als ik hoop en trots.

Lees het hele blog

Patricia Dinkela, voorzitter Haagse Stadspartij, Spreidstandburger

Mooi om te zien dat de sessies aansloten bij het thema van de dag zelf, waar niet zoals gebruikelijk alleen politici, beleidsmakers en uitvoerende ambtenaren waren uitgenodigd, maar ook burgers met ervaringskennis binnen het systeem. Dit gaf een mooie nieuwe dynamiek, echt gelijkwaardige gesprekken en wederzijdse interesse.