Christa Klijn: "Verandering lukt alleen als iedereen meedoet, ondanks verschillen."

Op 22 juni vond de tweede Dag van de Publieke Dienstverlening plaats, met als doel mensen uit de samenleving, politiek, beleid en uitvoering samen te brengen. En gezamenlijk naar oplossingen te zoeken om de publieke dienstverlening te verbeteren.

Samen werken aan vereenvoudiging was het thema van de dag. Ik zie dit echt als één van de sleutels om onze dienstverlening toegankelijker en menselijker te maken. Complexiteit van wet- en regelgeving is ook als één van de grootste problemen genoemd in de Staat van de Uitvoering 2022. Vereenvoudiging draait ook deels om het door uitvoeringsorganisaties gemakkelijker bespreekbaar maken van dilemma’s met de politiek. De komende periode willen we als overheid nog meer inzetten op vereenvoudigingstrajecten in bestaand beleid. En er komt een vereenvoudigingsagenda.

Op het gebied van vereenvoudigen zijn al wat mooie stappen gezet, hoorde ik terug van deelnemers tijdens de dag en in de gesprekken die ik heb gevoerd sinds ik DG ben. Maar we hebben nog een weg te gaan om verdere verbeteringen en vereenvoudigingen door te voeren. Tegelijkertijd ben ik me ervan bewust dat deze ingrijpende veranderingen ook tijd kosten. Het gaat immers om een brede verandering bij beleidsmakers, publieke dienstverleners en politieke vertegenwoordigers. Ook mensen en bedrijven waarvoor we dit doen, spelen hierin een belangrijke rol: bij participatietrajecten, burgerraden en via belangenbehartigers.

En er zal een groep mensen en bedrijven zijn die we hiermee niet bereiken. Op hén moeten we zelf afstappen om het gesprek aan te gaan. Het vraagt dat we naar elkaar luisteren, doorvragen als je het oneens bent en de discussie op durven zoeken. Als we met elkaar in verbinding staan en oprecht geïnteresseerd zijn, is er openheid om te praten en door te gaan bij verschil van mening.

We zullen het als overheidsorganisaties, politiek, beleid en uitvoering, echt samen moeten doen én in gesprek met de mensen en bedrijven waarvoor we het doen. Verandering lukt alleen als iedereen meedoet, ondanks verschillende achtergronden, perspectieven en meningen. Op de Dag van de Publieke Dienstverlening heb ik gezien dat dit mogelijk is.

Ik ben blij met het commitment van ministers Bruins Slot (BZK) en Schouten (SZW) die bij de dag aanwezig waren en met de rondetafelgesprekken tussen Tweede Kamerleden en uitvoeringsorganisaties. Goed om te zien dat ook politici steeds meer oog krijgen voor de uitvoerbaarheid van onze dienstverlening.

In dit e-magazine vind je een impressie van de activiteiten en resultaten van deze dag. Ook vertellen verschillende deelnemers hoe zij de dag ervaren hebben en wat ze daaruit meenemen. Zelf kijk ik tevreden terug op het resultaat van de dag. Ik ben ervan overtuigd dat de mooie, openhartige gesprekken en waardevolle discussies zullen leiden tot concrete acties, waar we op de derde Dag van de Publieke Dienstverlening in 2024 op terug kunnen komen. Daar kijk ik nu al naar uit! Jij ook?

Christa Klijn
Programma Directeur-Generaal Werk aan Uitvoering