Meer informatie en contact

In verschillende interviews in dit magazine noemen we het Instrument Inzicht in Maatwerk. Met dit instrument kan een organisatie aangeven in welke mate een bepaalde bouwsteen voor maatwerk in de organisatie is ontwikkeld.

Voor elke bouwsteen beantwoord je 5 stellingen.  Alle antwoorden samen geven een totaalbeeld van aandachtspunten en mogelijke acties. Er bestaat hierbij geen ‘goede of verkeerde’ score, het gaat om het inzicht krijgen in de huidige situatie en vooral ook om met elkaar daarover in gesprek gaan. De ene bouwsteen is overigens niet belangrijker dan de andere; met elkaar vormen ze één geheel, onderling hangen ze samen en versterken ze elkaar.

Het instrument kun je aanvragen door een mail te sturen naar maatwerkwau@minszw.nl
Ook voor meer informatie en andere vragen op het gebied van maatwerk kun je hier terecht.