Routekaart Gegevensdeling voor Maatwerk

Bij het leveren van maatwerk wil je voor een individuele situatie op zoek naar de mogelijkheden binnen wettelijke kaders. Vaak zijn hierbij meerdere organisaties betrokken en dienen gegevens uitgewisseld te worden. De AVG (en andere wet- en regelgeving) lijkt daarbij soms een remmende factor maar er blijkt meer mogelijk dan wordt gedacht. Daarom heeft Werk aan Uitvoering (WaU) voor maatwerkprofessionals een Routekaart Gegevensdeling voor Maatwerk ontwikkeld.

Vergroot afbeelding Routekaart gegevensdeling voor maatwerk
Routekaart gegevensdeling voor maatwerk

Stappen tot besluitvorming

In de routekaart zijn de stappen opgenomen om tot een besluit te komen om al dan niet gegevens te delen. Dit kan zijn binnen de eigen organisatie of met andere organisaties die betrokken zijn bij maatwerk, bijvoorbeeld aan huishoudens die met meerdere problemen kampen. De routekaart is een prototype, dat de komende tijd in de praktijk getoetst en vervolmaakt zal worden. Mogelijk ontbreken stappen of zijn er onduidelijkheden?

Test de Routekaart en deel je ervaringen

Marcello Noto (Werk aan Uitvoering/Ministerie van BZK): “Met dit prototype onderzoeken we de ruimte voor maatwerk en geven we maatwerkprofessionals een stimulans om eigen verantwoordelijkheid te nemen en acties op te pakken. Ik roep gemeenten en uitvoeringsorganisaties op om er mee aan de slag te gaan en ons reacties te geven over inhoud en bruikbaarheid. Draagt de routekaart bij aan het doel om maatwerk meer op de kaart te zetten en anders naar maatwerk te kijken? Helpt die om binnen en buiten je organisatie mensen en bedrijven te ondersteunen op een wijze die recht doet aan hun situatie?”

Voor vragen over de Routekaart of het delen van je ervaringen ermee: mail naar en/of contact: maatwerkwau@szw.nl