Maatwerk is mensenwerk

De 10 interviews en 10 bouwstenen voor maatwerk: cultuur, signaleren, afwegen, competenties, mensgericht werken, samenwerken, monitoren, leren, definities en bestuurlijk faciliteren. Met organisaties die dagelijks maatwerk leveren, ieder vanuit hun eigen maatschappelijke opgave. Het laat een rijk en gevarieerd palet zien met veel kennis en ervaring.

Vergroot afbeelding Christa Klijn
Christa Klijn

Doel van maatwerk is om mensen en bedrijven te ondersteunen als onze standaardprocessen van dienstverlening niet toereikend zijn en voor individuele situaties toch een oplossing noodzakelijk is. De behoeften en wensen van mensen en bedrijven staan centraal in onze dienstverlening en soms is iets extra’s nodig om toch volgens de bedoeling van onze dienstverlening onze diensten te verlenen.

De informatie in dit magazine is bedoeld voor professionals, management en bestuurders die willen leren op het gebied van maatwerk.

Team Visie & Maatwerk van het programma Werk aan Uitvoering (WaU) heeft in 2022 en 2023 tientallen gesprekken gevoerd met uitvoeringsorganisaties, gemeenten, departementen en andere overheidsorganisaties. Vanaf het begin is het duidelijk dat er veel gebeurt op het gebied van maatwerk. Met dit magazine wordt deze kennis en kunde samengebracht en gedeeld. Zodat we kunnen leren van elkaar en er nieuwe verbindingen tussen organisaties kunnen ontstaan.

Maatwerk gaat over een individuele situatie van mensen en bedrijven waarin afgeweken wordt van de gebruikelijke regels, omdat anders de uitkomst niet gelijkloopt met de geest van de wet. Medewerkers die maatwerk leveren, omschrijven het vaak als een buikpijnsituatie: het gaat niet goed, mensen en bedrijven komen in de knel en creatieve, andere oplossingen zijn nodig. Gelukkig blijkt vaak meer mogelijk binnen bestaande wet- en regelgeving dan gedacht. Ook het intensiveren van samenwerking tussen organisaties helpt sterk om goede oplossingen te vinden.

Hoewel we met maatwerk op de goede weg zijn, vraagt het zeker ook de komende jaren onze aandacht. Sommige uitvoeringsorganisaties zijn ruim acht jaar bezig met het structureel vormgeven en optimaliseren van hun maatwerkprocessen. Andere organisaties staan nog wat meer aan het begin daarvan. Wat steeds opvalt in de interviews is de grote betrokkenheid van de medewerkers. Vanuit alle geledingen wil men vanuit de menselijke maat het goede doen voor mensen en bedrijven en duurzaam bijdragen aan onze publieke dienstverlening en maatwerk. Zo maken we met elkaar het elke dag een stapje beter.

Ik hoop dat het maatwerkmagazine bijdraagt aan onze verdere professionaliseringsslag op het gebied van maatwerk!

Christa Klijn
Programma Directeur-Generaal Werk aan Uitvoering