15 februari Bestuurstafel Klein Lef: Samenwerking in de driehoek

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Den Haag

Klein Lef organiseert -naar aanleiding van een uitvraag over ‘’samenwerking tussen uitvoeringsorganisaties en kerndepartement” –een bestuurstafel over de driehoek.

De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang in samenwerking met Spoor ‘Samenwerken in de driehoek’ van Werk aan Uitvoering. De leden van Klein Lef ontvangen medio januari een uitnodiging met de agenda en locatie.

Meer over de bijeenkomst: Bestuurstafel driehoek · KleinLef (pleio.nl)
Meer informatie over Samenwerken in de driehoek: Driehoek | Werk aan Uitvoering.