SER: stop de regelzucht

Het werkplezier is verdwenen uit de publieke sector. Regelzucht en verantwoordingsdrift zorgen er voor dat straks niemand meer leerkracht, verpleegkundige of politieagent wil worden, waarschuwt de SER. In het  SER rapport 'Arbeidsmarktproblematiek maatschappelijke sectoren' dat vandaag verscheen staan mogelijke oplossingen.

Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst genoeg leraren, zorgpersoneel en defensiepersoneel zijn, moet het kabinet op korte termijn stimuleren dat werkenden meer uren gaan maken.  Ook moet er een betere organisatie van het werk zijn en minder regeldruk. Dat adviseren werkgevers, werknemers en deskundigen verenigd in de Sociaal Economische Raad.

De SER vindt dat het kabinet ervoor moet zorgen dat meer werken loont door bijvoorbeeld de belastingen te verlagen. "We weten al veel over wat werkt en nodig is", zo staat in het advies. "Desondanks worden die adviezen nog lang niet  altijd opgepakt. Het is daarom zaak nog eens goed te kijken waarom dat niet  gebeurt en welke randvoorwaarden nodig zijn om die adviezen ook op te laten volgen."

Veel mogelijkheden om de krapte op de arbeidsmarkt in maatschappelijke sectoren te verminderen | SER