VNG publiceert eerste gemeentelijke Stand van de Uitvoering

Vandaag is de eerste gemeentelijke Stand van de Uitvoering gepubliceerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Dat gebeurde tijdens de Dag van de Publieke Dienstverlening. Ook werd op deze dag tijdens een inhoudelijke sessie met professionals van gemeenten, rijk en ketenpartners het gesprek gevoerd over het oplossen van de aandachtspunten. De Stand van de Uitvoering toont de brede en complexe uitvoeringspraktijk van gemeenten aan de hand van zes casussen. De rode draad die uit het rapport naar voren komt is dat er veel goed gaat, maar dat het echt eenvoudiger en beter moet. Dit is een randvoorwaarde om als één overheid te kunnen leveren wat de samenleving verwacht.