Stand van zaken 1 Loket

Afgelopen maand zijn de tussentijdse bevindingen gepubliceerd van de experimenteerfase van programma 1 Loket.

1 Loket is onderdeel van het WaU-spoor dienstverlening. De opdracht is: stel een loketfunctie in voor de niet-zelfredzame burger, met een casemanager voor de gezamenlijke overheden en uitvoeringsorganisaties, die regie voert om tot oplossingen te komen vanuit de bedoeling van de wetgever. Tijdens de experimenteerfase van 1 Loket worden mogelijke vormen van de 1 Loketfunctie getoetst op effect en haalbaarheid. De toetsing vindt niet alleen plaats in de praktijk van de betrokken organisaties, maar ook in een onderzoeksomgeving: vrij van beperkingen van wet- en regelgeving.

In het voorjaar van 2022 is gestart met het inrichten van de praktijkexperimenten en in de zomer van 2022 heeft een eerste reeks onderzoeksdagen plaatsgevonden. Benieuwd naar de tussentijdse bevindingen van augustus 2022? Deze zijn onderverdeeld in de rubrieken ‘ruimte voor samenwerking’, ‘mogelijkheden creëren vanuit wetgeving’ en ‘de mens centraal stellen’. Lees hier verder in de notitie.