Routekaart Gegevensdeling voor Maatwerk

Bij het leveren van maatwerk wil je voor een individuele situatie op zoek naar de mogelijkheden binnen wettelijke kaders. Vaak zijn hierbij meerdere organisaties betrokken en dienen gegevens uitgewisseld te worden. De AVG (en andere wet- en regelgeving) lijkt daarbij soms een remmende factor maar er blijkt meer mogelijk dan wordt gedacht. Daarom heeft Werk aan Uitvoering (WaU) voor maatwerkprofessionals een Routekaart Gegevensdeling voor Maatwerk ontwikkeld.

Vergroot afbeelding Routekaart gegevensdeling voor maatwerk
Routekaart gegevensdeling voor maatwerk

Om die reden heeft Werk aan Uitvoering (WaU) voor maatwerkprofessionals een Routekaart Gegevensdeling voor Maatwerk ontwikkeld. Hierin zijn de stappen opgenomen om tot een besluit te komen om al dan niet gegevens uit te delen. Dit kan zijn binnen de eigen organisatie of met andere organisaties die betrokken zijn bij maatwerk, bijvoorbeeld voor huishoudens die met complexe multiproblematiek te kampen hebben.

Deze routekaart is een prototype waarmee we de ruimte willen zoeken voor maatwerk en we maatwerkprofessionals willen stimuleren om de eigen verantwoordelijkheid en acties op te pakken. We roepen gemeenten en uitvoeringsorganisaties op om met de routekaart aan de slag te gaan en ons reacties te geven over inhoud en bruikbaarheid.

We zijn benieuwd of het bijdraagt aan het doel om maatwerk meer op de kaart te zetten, anders naar maatwerk te kijken en binnen en buiten je organisatie mensen en bedrijven te ondersteunen op een wijze die recht doet aan hun situatie.

Voor vragen, reacties en contact: maatwerkwau@szw.nl