Aanpak Programma Inrichten overheidsbrede loketten 2023

In de Ministeriële Commissie Uitvoering (MCU) van 15 november 2022 is de notitie ‘Loketfunctie van de overheid; menselijk en toegankelijk’ vastgesteld. Dit document is de uitwerking van de actielijnen 1 en 2, die integraal onderdeel uitmaken van het Programma Inrichten overheidsbrede loketten binnen spoor 1.