Academie voor de Rechtsstaat

In deze videoserie van Werk aan Uitvoering wordt uitgelegd hoe er gewerkt wordt aan de verbetering van de publieke dienstverlening. Werk aan Uitvoering is een overheidsbreed programma waarin medewerkers binnen zes verschillende sporen werken aan het verbeteren van de publieke dienstverlening. In deze video vertellen Alida Bos van WaU en Saskia Bosch van NPD hoe zij hebben deelgenomen aan de leergang Academie voor de Rechtsstaat.

Het logo van Werk aan Uitvoering verschijnt.

Beeldtitel:
Academie voor de Rechtsstaat

Beeldtekst:
Wat is de Academie voor de Rechtsstaat?

Alida Bos en Saskia Bosch zijn op een kantoor. Ze zijn beiden deelnemer van de leergang Academie voor de Rechtsstaat. Alida werkt voor WaU en Saskia werkt voor NPD.

ALIDA BOS: "De Academie voor de Rechtsstaat is een leergang waarin je alle basisbeginselen wordt bijgebracht over de democratie die Nederland is. De Academie voor de Rechtsstaat is opgezet vanuit het handelsperspectief 'vergroten van de vakkennis van de ambtenaar', zoals het heet.
De ambtenaar werd vroeger wel aangeduid als de overheidsdienaar. Dat zegt wel iets, want het gaat over de kennis van de rechtsstaat. Waarvoor doe ik het als overheid?
Wat zijn mijn plichten en rechten, om op die manier ook de burger te beschermen?"

SASKIA BOSCH: "En dan natuurlijk niet alleen voor mensen uit het Haagse. Maar ook voor bijvoorbeeld mensen bij de media, journalisten, documentairemakers, of mensen die werken bij de publieke dienstverlening."

Beeldtekst:
Welk vraagstuk wilden jullie oplossen?

ALIDA: "Oplossen vind ik een groot woord. Maar het verhogen van de kennis bij iedereen van de rechtsstaat en hoe dat functioneert en de rol en de plichten die daarbij horen. Want dat is in de loop der jaren, zeg ik als wat oudere ambtenaar, toch wel wat minder geworden."

SASKIA: "Een mooie bijvangst daarvan is natuurlijk dat je met elkaar binnen die trias politica deelneemt aan de Academie, dus ook kennisneemt van elkaars zienswijzen."

Beeldtekst:
Wat hebben jullie gedaan?

ALIDA: "Wat we hebben gedaan, is dat wij op bezoek zijn geweest bij de Colleges van Staat, zoals de Raad van State, de ombudsman en Autoriteit Persoonsgegevens. We hebben daar gesproken met de mensen die daar leidinggeven, zoals Thom de Graaf en Aleid Wolfsen. Dus we gaan ter plekke in gesprek
met de mensen die het werk doen."

SASKIA: "Dat houdt in dat je dan niet alleen spreekt met hoogleraren, maar juist ook met politici en met mensen vanuit
het maatschappelijk middenveld. Zo krijg je eigenlijk een heel mooi, compleet beeld van onze rechtsstaat."

Beeldtekst:
Wat zijn de geleerde lessen en kwam je voor uitdagingen te staan?

ALIDA: "Voor mijn gevoel zijn we nergens tegenaan gelopen, ondanks dat we een heel diverse groep waren. Dat maakte het juist heel mooi. Met divers bedoel ik journalisten, uit de politiek, vanuit de gemeente, vanuit Den Haag. Kortom: heel divers."

SASKIA: "Het lijkt misschien wat taai. Maar het ging juist over heel actuele problematiek en heel actuele casuïstiek. We zijn bijvoorbeeld bij elkaar gekomen, de dag na de verkiezingen.
Wat ik ervan geleerd heb, is vooral dat het gebouw van onze rechtsstaat best stevig staat."

Het logo van Werk aan Uitvoering verschijnt.