Maatwerk

In deze videoserie van Werk aan Uitvoering wordt uitgelegd hoe er gewerkt wordt aan de verbetering van de publieke dienstverlening. Werk aan Uitvoering is een overheidsbreed programma waarin medewerkers binnen zes verschillende sporen werken aan het verbeteren van de publieke dienstverlening. In deze video vertelt Marcello Noto van BZK hoe hij heeft gewerkt aan 'maatwerk'.

Het logo van Werk aan Uitvoering verschijnt.

Beeldtitel:
Maatwerk

Beeldtekst:
Vanuit welk handelingsperspectief wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de publieke dienstverlening?

Marcello Noto is op een kantoor. Marcello is werkzaam als coƶrdinerend beleidsmedewerker programma Dienstverlening bij BZK.

MARCELLO NOTO: "Ik heb vanuit BZK, samen met WaU, gewerkt aan het handelingsperspectief 'toekomstbestendige dienstverlening' in spoor 1, waar we gewerkt hebben aan 'maatwerk'."

Beeldtekst:
Welk vraagstuk wilden jullie oplossen?

MARCELLO: "We hebben bij gesprekken in het land gemerkt dat er veel mensen vanuit een sterke intrinsieke motivatie
werken aan maatwerk. Die hebben we vooral willen helpen
om met elkaar in gesprek te komen en in hun eigen organisatie en tussen organisaties het gesprek over maatwerk te kunnen voeren."

Beeldtekst:
Wat hebben jullie gedaan?

MARCELLO: "Het heeft twee dingen opgeleverd. We zijn begonnen met het definiƫren van tien bouwstenen van maatwerk om structuur te geven aan het gesprek over maatwerk. Die hebben we niet zelf verzonnen. Die hebben we vooral opgehaald bij de organisaties en met hen getoetst om te kijken of ze daadwerkelijk kloppen. Die bouwstenen helpen
om het gesprek te structureren binnen de organisatie, tussen organisaties en vooral om het ontwikkelpotentieel op maatwerk te bepalen. Daarnaast hebben we een meetinstrument ontwikkeld: Inzicht in Maatwerk, zodat organisaties ook zelf kunnen bepalen hoe ze het doen op die verschillende aspecten. En hoe die bouwstenen ze verder kunnen helpen om maatwerk te ontwikkelen."

Beeldtekst:
Wat zijn de geleerde lessen en kwam je voor uitdagingen te staan?

MARCELLO: "Het is niet zozeer dat we ergens tegenaan liepen, als wel dat we geleerd hebben hoe je zo'n proces als dit goed doet. Het kost gewoon tijd om bij uitvoeringsorganisaties dingen goed op te halen en goed te verwerken. En vooral om ze goed te betrekken en het niet zelf te willen verzinnen. Daarnaast hebben we geleerd dat het instrument vooral goed werkt als het door de hele organisatie wordt ingevuld. Dus van bestuur, management tot en met de maatwerkprofessional, zodat onderling het gesprek kan worden gevoerd over hoe er gedacht wordt over maatwerk."

Beeldtekst:
Wat denk je dat er de komende tijd nodig is om het verder te brengen?

MARCELLO: "Ik zou het instrument graag digitaliseren, zodat organisaties er zonder belemmeringen gebruik van kunnen maken en ze snel de resultaten ervan zien en daarvan kunnen leren. Daarnaast hoop ik dat het instrument ook veel meer aandacht gaat krijgen, zodat steeds meer organisaties het vinden en er gebruik van gaan maken."

Het logo van Werk aan Uitvoering verschijnt.