Meervoudig opdrachtgeverschap

Publieke dienstverleners werken regelmatig voor meerdere opdrachtgevers (bij verschillende ministeries). Dit kan leiden tot lastige situaties, zoals opdrachten die elkaar overlappen of beïnvloeden of bij gebrek aan capaciteit. Werk aan Uitvoering verzamelde handvatten uit de praktijk en biedt een kaartenset, om dit meervoudig opdrachtgeverschap in kaart te brengen en te professionaliseren. 

Meervoudig opdrachtgeverschap

Publieke dienstverleners en ministeries werken samen binnen een zogenoemde sturingsdriehoek, bestaande uit de opdrachtgever, de opdrachtnemer en de eigenaar. Het komt echter geregeld voor dat een publieke dienstverlener (opdrachtnemer) opdrachten uitvoert voor meerdere beleidsdirecties (van verschillende departementen/opdrachtgevers). In dat geval is er sprake van meervoudig opdrachtgeverschap.

Meervoudig opdrachtgeverschap beïnvloedt de uitvoerder

Meervoudig opdrachtgeverschap leidt soms tot ingewikkelde constructies en situaties, waarbij het lastig is om overzicht te houden over de lopende en toekomstige opdrachten. De verschillende opdrachten kunnen bijvoorbeeld overlappen of elkaar beïnvloeden. Ook kan het voorkomen dat het portfolio van de publieke dienstverlener vol raakt en die moet prioriteren. Dat is niet enkel een verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer, het heeft immers impact op de volledige driehoek. 

Handvatten voor professionalisering

De leden van het spoor ‘Samenwerken in de driehoek’ hielden daarom in 2022-2023 een gespreksronde over meervoudig opdrachtgeverschap. In schetssessies met driehoeken waarin meerdere opdrachtgevers actief zijn, brachten zij diverse vormen en uitdagingen van meervoudig opdrachtgeverschap in kaart. De rode draden uit die gesprekken en uit bestaande rapporten en doorlichtingen vind je in het rapport Uitkomsten onderzoek Meervoudig Opdrachtgeverschap.

Kaartenset Meervoudig opdrachtgeverschap

De kaartenset ‘Meervoudig Opdrachtgeverschap’, helpt eigenaren, opdrachtgevers en opdrachtnemers bij het in kaart brengen van opdrachten in hun driehoek. Je bespreekt met elkaar overeenkomsten en verschillen, hoe opdrachten elkaar beïnvloeden. Zo zie je waar verbetering mogelijk is. Aan de hand van 5 gesprekskaarten werk je met elkaar een overzicht uit op een whiteboard. In de uitleg worden voorbereiding en verloop van de schetssessie stap voor stap toegelicht met voorbeelden.

Zelf een schetssessie organiseren met behulp van de kaartenset? Vraag de fysieke set op bij de directie/afdeling eigenaarsadvisering van je ministerie of neem contact op met Werk aan Uitvoering via wau@minszw.nl.
Of download en print de kaarten en uitleg. Deel na afloop je vragen of inzichten in de WaU-community (zie onder).

Kaartenset meervoudig opdrachtgeverschap
Kaartenset met uitleg en magneten

Meer weten of ervaringen delen?

Sluit je aan bij de groep ‘Samenwerken in de driehoek’ in de WaU-community. Hier kunnen adviseurs in de driehoek - zowel van opdrachtgevers, opdrachtnemers als eigenaren - kennis, inzichten en voorbeeld(document)en delen met elkaar. Heb je nog geen account voor de community, vraag die dan aan.

Deze informatie en de kaartenset is ontwikkeld door de leden van het WaU-spoor Samenwerken in de driehoek.