Inspiratie

Hier vind je ter inspiratie verschillende interviews, verslagen van bijeenkomsten en methoden en technieken die je kunt inzetten. 

Bronnen

Doenvermogen: van toets naar tools

In het document Doenvermogen: Van toets naar tools geeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid diverse handvatten om meer aandacht te besteden aan de 'doenlijkheid' van beleid en regelgeving.

https://www.wrr.nl/publicaties/publicaties/2020/09/15/doenvermogen.

Kenniscentrum voor beleid en regelgeving (KCBR)

Het KCBR ondersteunt ambtenaren bij het ontwikkelen van beleid en regelgeving. We verwijzen hier specifiek naar het Integrale afwegingader (IAK).  Het IAK helpt de juiste vragen te stellen om tot goed beleid te komen.

https://www.kcbr.nl/beleid-en-regelgeving-ontwikkelen/integraal-afwegingskader-voor-beleid-en-regelgeving

Kennisbank Openbaar Bestuur

 De Kennisbank Openbaar Bestuur is de vindplaats van kennis, informatie en data op het gebied van het openbaar bestuur die het ministerie van BZK verzamelt en gebruikt. We verwijzen hier naar de pagina met verschillende thema's. Vooral de onderwerpen Dienstverlening aan burgers en ondernemers en Ambtelijk vakmanschap hebben hierbij een directe relatie met Werk aan Uitvoering.

https://kennisopenbaarbestuur.nl/thema/