Uitwisseling van perspectieven tijdens ‘Academie voor de Rechtsstaat’

De leergang ‘Academie voor de Rechtsstaat’ start op 29 september en biedt de unieke mogelijkheid met op het onderwerp gespecialiseerde wetenschappers en een brede groep vakmensen uit de wereld van media, wetgeving, politiek, gemeentes en uitvoeringsinstanties samen verdieping te zoeken. Het gaat daarbij om de grondbeginselen van de rechtsstaat en de vraag wat dit betekent voor de uitvoering van de eigen professie in het dagelijks leven en de manier waarop dit het professionele morele kompas en daarmee het (ambtelijk) handelen beïnvloedt.

De (pilot) leergang maakt onderdeel uit van een grotere ambitie om het rechtsstatelijke besef binnen de verschillende lagen van de overheid te vergroten. Deze beweging wordt vanuit programmabureau Werk aan Uitvoering (WaU) ondersteund en gestimuleerd. Zo neemt het programmabureau voor deze pilot een aanzienlijk deel kosten voor deelname voor haar rekening.

Kennis van rechtsstaat vergroten

Vanuit Centre for Professional Learning (CPL) van de Universiteit Leiden wordt de leergang ‘Academie voor de Rechtsstaat’ gegeven. De leergang heeft als doel de kennis van de fundamenten en de werking van de Nederlandse rechtsstaat onder de deelnemers te vergroten. Het stimuleren van de uitwisseling van verschillende perspectieven op de Rechtsstaat, elk vanuit de eigen professionele achtergrond, is hierin een belangrijke aanvulling. Om de gewenste verdieping te stimuleren, werkt het CPL nauw samen met het Montesquieu Instituut dat in het onderwerp gespecialiseerde wetenschappers aanlevert als docent.


Gevarieerde groep van professionals

De leergang wordt in eerste instantie als pilot aan een gevarieerde groep van 25 professionals aangeboden. De werving van een klein aantal beleidsmedewerkers voor deze leergang loopt via de LinkedIn-pagina van WaU. Potentiële deelnemers uit journalistiek, de politiek, de uitvoering en wetgeving worden via andere kanalen benaderd.


Rechtsstatelijk besef verder brengen

Na afloop van de leergang vindt een evaluatie plaats waarbij samen met de deelnemers wordt bekeken wat mogelijke vervolgstappen zijn en op welke wijze programmabureau WaU hierin een bijdragen kan leveren en het rechtsstatelijke besef verder kan brengen.

Uitzich op de hoge gebouwen in het centrum van Den Haag