Advies ketensturing in relatie tot driehoeksturing

Samenwerken in de (ambtelijke sturings)driehoek gaat niet altijd vanzelf goed. Wanneer een organisatie ook nog onderdeel uitmaakt van een keten, dan is dit een extra complicerende factor. Want, hoe kun je in de driehoek voldoen aan afspraken die gemaakt worden in de driehoek als deze niet goed aansluiten op afspraken in de keten? Om departementen en uitvoeringsorganisaties op weg te helpen met het verbinden van driehoeksturing en ketensturing heeft Spoor 4 (samenwerken in de driehoek) op basis van verschillende bestuurlijke gesprekken, interviews en praktijkervaring een advies opgesteld.

Visual Driehoek

Het ontstaan van frictie tussen de driehoek en de keten

Veel uitvoeringsorganisaties zijn onderdeel van een keten en dat zorgt voor een flinke toename in complexiteit van de sturingsrelaties. Want, in veel gevallen zijn er geen afspraken gemaakt over waar en hoe de driehoek en de keten elkaar ontmoeten en wordt er onvoldoende gezamenlijk gesproken over ketenafhankelijkheden, rollen en verantwoordelijkheden.
Daarnaast zijn de doelen die alle partijen binnen de driehoek en de keten nastreven in veel gevallen niet eenduidig, waardoor afspraken niet worden nagekomen en opdrachten regelmatig tegenstrijdig en dubbel zijn. Dit kan zorgen voor frictie tussen driehoeksturing en ketensturing en frustratie bij driehoeksleden en ketenpartners. Uiteindelijk ervaart ook de burger hier de gevolgen van.

Handvatten voor de interactie tussen driehoeksturing en ketensturing

Om leden van de driehoek en van de keten te helpen bij de interactie tussen ketens en driehoeken, heeft Spoor 4 een advies ontwikkeld. De belangrijkste adviezen zijn: Kom bij elkaar (richt een ketengovernance in) en bepaal met elkaar wat het doel (of meerdere doelen) zijn van de keten. Door het maken van heldere afspraken in de keten, die ook duidelijk zijn voor de driehoek, kunnen zowel individuele uitvoeringsorganisaties als ketens als geheel beter werken. Beide stappen worden binnen het ‘advies ketensturing in relatie tot driehoeksturing’ uitgebreid toegelicht. Het advies is hieronder te downloaden. Het advies is ook onderdeel van de opleiding Samenwerken aan Beleid en Uitvoering.

Maak je deel uit van een driehoek en heb je te maken met ketensturing? Of wil je meer weten over het advies? Neem contact op met Sophie Simmelink