Online magazine: Maatwerk is mensenwerk

Voor publieke dienstverleners is het soms nodig om af te wijken van gebruikelijke regels en procedures en maatwerk te bieden. Alle uitvoeringsorganisaties en gemeenten zijn inmiddels bezig met maatwerk. Sommige al ruim 8 jaar, andere staan aan het begin. Het programma Werk aan Uitvoering vroeg uiteenlopende organisaties naar hun ervaringen. 10 interviews over 10 belangrijke bouwstenen voor maatwerk vind je nu in het online Maatwerk Magazine. Een magazine voor en door professionals, management en bestuurders, die samen willen leren op het gebied van maatwerk.

Maatwerk in 'buikpijnsituaties’

Maatwerk gaat over een individuele situatie van mensen en bedrijven waarin je afwijkt van de gebruikelijke regels, omdat de uitkomst niet gelijk loopt met de geest van de wet. Medewerkers die maatwerk leveren, omschrijven het vaak als een buikpijnsituatie: het gaat niet goed, mensen en bedrijven komen in de knel en creatieve, andere oplossingen zijn nodig. Gelukkig blijkt vaak meer mogelijk binnen bestaande wet- en regelgeving dan gedacht. Ook het intensiveren van samenwerking tussen organisaties helpt sterk om goede oplossingen te vinden.

10 interviews

In het magazine  vertellen medewerkers van uitvoeringsorganisaties, een gemeente en een departement hoe hun organisatie maatwerk vormgeeft en professionaliseert en wat dit vergt van de organisatie. Bij het UWV heeft maatwerk bijvoorbeeld een prominente plek door het ontwikkelen van een landelijke maatwerkplaats. “Belangrijke succesfactor bij het oplossen van knelpunten is om professionele ruimte te krijgen en te pakken en om besluiten te mogen nemen. De maatwerkplaats ondersteunt hierbij waar nodig.”

Het CAK, de uitvoeringsorganisatie die financiële regelingen in zorg uitvoert, zet zich met maatwerktafels en gegevensdeling in voor vroegtijdige signalering en doorverwijzing naar schuldhulpverlening. “We zoeken met deze maatwerktafels met name de samenwerking met lokale overheden, de gemeenten, op. Wij hebben de bevoegdheid om onze data over achterstanden op de zorgpremie met de gemeente te delen, zodat de gemeente hulp kan aanbieden.”

Bouwstenen voor maatwerk

In de interviews en gesprekken met verschillende uitvoeringsorganisaties, gemeenten en departementen kwamen vaak dezelfde belangrijke elementen voor maatwerk terug. Deze elementen hebben we met uitvoeringsorganisaties gestructureerd naar 10 bouwstenen , die het fundament voor maatwerk vormen. De bouwstenen hangen nauw samen en kunnen elkaar versterken. Met het instrument Inzicht in Maatwerk  kunnen organisaties onderzoeken hoe de bouwstenen in de organisatie ontwikkeld zijn. Het instrument geeft een totaalbeeld van aandachtspunten en mogelijke acties. De bouwstenen en het instrument Inzicht in maatwerk helpen structuur aan te brengen in het gesprek over maatwerk en daarmee het verder professionaliseren.