Interbestuurlijke Datastrategie

handelingsperspectiefIn deze videoserie van Werk aan Uitvoering wordt uitgelegd hoe er gewerkt wordt aan de verbetering van de publieke dienstverlening. Werk aan Uitvoering is een overheidsbreed programma waarin medewerkers binnen zes verschillende sporen werken aan het verbeteren van de publieke dienstverlening. In deze video vertelt Tim Faber van BZK hoe hij heeft gewerkt aan 'interbestuurlijke datastrategie'.

Het logo van Werk aan Uitvoering verschijnt.

Beeldtitel:
Interbestuurlijke Datastrategie

Beeldtekst:
Vanuit welk handelingsperspectief wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de publieke dienstverlening?

Tim Faber is op een kantoor. Tim is werkzaam als programmamanager IBDS bij BZK.

TIM FABER: "Om de dienstverlening van overheidsorganisaties toekomstbestendig te maken, zeggen allerlei organisaties dat het nodig is om de digitale agenda te versnellen. Een van de dingen die we in dat kader doen, is werken aan een overheidsbrede datastrategie. Omdat we merken dat het vreselijk ingewikkeld is om op het juiste moment over de
juiste gegevens te kunnen beschikken. Dat geldt zowel voor
maatschappelijke opgaven, zoals we hebben gemerkt met corona, stikstof en de woonopgave, als voor de dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrijven. We merken daarbij eigenlijk dat overheidsorganisaties worstelen met het spanningsveld tussen wat er technisch kan, juridisch mag en wat ethisch of maatschappelijk wenselijk is. Daarom hebben we een adviesfunctie gestart. Daarin geven we onafhankelijk, gezaghebbend advies op dit soort vraagstukken.
We merken ook dat het wiel op verschillende plekken opnieuw wordt uitgevonden. Dus we halen allerlei best practices op uit allerlei verschillende sectoren en organisaties. We zorgen ervoor dat die herbruikbaar gemaakt worden, zodat ze ook op andere plekken gebruikt kunnen worden. Daarnaast moet data goed vindbaar, herbruikbaar en uitwisselbaar zijn. We moeten als overheid ook nog eens transparant kunnen zijn over welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Daarom ontwikkelen we het Stelsel van Basisregistraties door naar een federatief datastelsel."

Het logo van Werk aan Uitvoering verschijnt.