Meervoudig opdrachtgeverschap in kaart

handelingsperspectiefIn deze videoserie van Werk aan Uitvoering wordt uitgelegd hoe er gewerkt wordt aan de verbetering van de publieke dienstverlening. Werk aan Uitvoering is een overheidsbreed programma waarin medewerkers binnen zes verschillende sporen werken aan het verbeteren van de publieke dienstverlening. In deze video vertelt Jasmijn van Slingerland van BD hoe zij de kaartenset Meervoudig opdrachtgeverschap in kaart heeft ontwikkeld.

Het logo van Werk aan Uitvoering verschijnt.

Beeldtitel:
Meervoudig opdrachtgeverschap in kaart

Beeldtekst:
Vanuit welk handelsperspectief wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de publieke dienstverlening?

Jasmijn van Slingerland is op een kantoor. Jasmijn is lid van werkgroep spoor 4 en werkt voor BD.

JASMIJN VAN SLINGERLAND: "Vanuit spoor 4 hebben wij de kaartenset Meervoudig Opdrachtgeverschap in kaart ontwikkeld. Publieke dienstverleners voeren opdrachten uit voor meerdere opdrachtgevers, eigenlijk voor alle ministeries.
De samenwerking tussen beleid en uitvoering ziet er nog weleens een beetje rommelig uit. Er zijn veel verschillende
onderdelen en veel spelers en die zijn allemaal op een bepaalde manier met elkaar verbonden. Het is lang niet altijd duidelijk hoe die met elkaar verbonden zijn. In het najaar van 2022 zijn wij in gesprek gegaan met acht driehoeken om te kijken hoe meervoudig opdrachtgeverschap er in de praktijk uitziet. We zijn met acht driehoeken gaan zitten om de vraag te beantwoorden: welke opdrachtgevers zie je in jouw driehoek? Welke afspraken maken die opdrachtgevers onderling? En hoe zorgen we ervoor dat een publieke dienstverlener goed diens werk kan blijven uitvoeren zonder overvraagd te worden? Ondertussen hebben we de kaartenset Meervoudig Opdrachtgeverschap in kaart ontwikkeld, zodat ook alle andere driehoeken binnen de Rijksoverheid met elkaar het gesprek aan kunnen gaan over die samenwerking.
De grootste uitdaging was het uit de waan van de dag krijgen van driehoeken en echt anderhalf uur de tijd nemen met elkaar om het gesprek te gaan voeren. Eind vorig jaar is de kaartenset gelanceerd. En nu zijn alle andere driehoeken ook aan zet."

Het logo van Werk aan Uitvoering verschijnt.