Programma van de Dag van de Publieke Dienstverlening 2024

Op 5 juni 2024 vond voor de derde keer de Dag van de Publieke Dienstverlening plaats in The Hague Conference Center New Babylon te Den Haag. Dé dag voor beleidsmakers, publieke dienstverleners en politici om knelpunten te onderzoeken en samen verder te bouwen aan betere publieke dienstverlening. Op deze pagina vind je het dagprogramma en een beschrijving van de deelsessies op deze dag.

Dagprogramma 5 juni 2024

10:00 - 11:00 Ontvangst en inloop

11:00 - 12:00 Plenair ochtendprogramma o.l.v. Minchenu Maduro met onder meer:  

Aftrap van de Dag met Tom van der Lee, (onder)voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, en Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen 

Karen van Oudenhoven, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau. Ze pleit voor een gelijkwaardige rol van burgers en beleidsmakers aan de ontwerptafel van beleid. Zo dragen ze gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de analyse van problemen en het formuleren van oplossingen. Door de afstand tussen burgers en overheid letterlijk op te heffen kunnen problemen effectiever worden opgelost en ontstaat ruimte voor vertrouwen. 

Tot uw dienst! Het woord is aan publieke dienstverleners in de ‘frontlinie’. Waar knelt het voor hen, wat hebben zij nodig om mensen en bedrijven beter te kunnen helpen? En wat vraagt dat van ieder van ons: beleidsmakers, publieke dienstverleners en politici? Doe en denk mee hoe we vanaf vandaag samen verder bouwen aan Werk aan Uitvoering!   

Met in het panel:  

 • Bart Snels, Inspecteur-Generaal Belastingen, Toeslagen en Douane
 • Senna Maatoug, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van Nederland 
 • Fred Dukel, Algemeen directeur SZW – Gemeente Den Haag  
 • Rodrique Engering, Lid Raad van Bestuur - Kamer van Koophandel 

12:00 - 13:00  Lunch en ontmoeting

13:00 - 13:15 Verplaatsen naar subzalen

13:15 - 14:30 Ronde 1: Deelsessie naar keuze (korte pauze in sessie)

14:30 - 14:45 Zaalwisseling

14:45 - 16:00 Ronde 2: Deelsessie naar keuze (korte pauze in sessie)

16:00 - 16:15 Zaalwisseling

16:15 - 17:00 Plenaire afsluiting o.l.v. Minchenu Maduro 

 • Pieter Duisenberg, President van de Algemene Rekenkamer presenteert de resultaten van een onderzoek naar de productiviteits- en kwaliteitsontwikkeling van de dienstverlening van uitvoeringsorganisaties. Het onderzoek dat op verzoek van de Tweede Kamer wordt uitgevoerd en gebaseerd is op openbaar beschikbare rapportages en studies wordt op 5 juni tijdens de dag gepubliceerd.  
 • Samen versnellen: Welke doorbraken willen we als WaU-beweging het komende jaar realiseren? Hoe gaan we o.m. om met de spanning tussen efficiënt omgaan met beschikbare middelen én hoge kwaliteitsnormen handhaven. We bespreken het met:  
  • Rhodia Maas (directeur-generaal IND) 
  • Nathan Ducastel (directeur VNG Realisatie) 
  • Abdeluheb Choho (directeur-generaal RVO) 
  • Joost Sneller (Kamerlid D66) 
 • Terugblik op de Dag met Christa Klijn, programma directeur-generaal Werk aan Uitvoering  

17:00 - 18:00  Borrel & Bites

Het motto was dit jaar: Het praten voorbij!

Na 3 jaar programma Werk aan Uitvoering brengen ministeries, publieke dienstverleners en politiek voor het voetlicht: welke stappen hebben we met de overheidsbrede WaU-beweging gezet in het verbeteren van de publieke dienstverlening? Waar kunnen we op doorbouwen? En waar moeten we nog een tandje bijzetten en doorbraken realiseren om de dienstverlening te (blijven) bieden die aansluit op de behoefte van mensen en ondernemingen? Kortom: ideeën en plannen (samen) verder in praktijk brengen!

Deelsessies 

In twee rondes heb je de mogelijkheid een deelsessie te volgen. Hieronder vind je de 22 interactieve sessies per thema. Sessies worden in beide rondes aangeboden, tenzij anders aangegeven.

Verbeteren van de beleidskwaliteit 

#1 Van praktijk naar beleid, of toch andersom? 
#2 Samenspel van overheid met inwoners bij de energietransitie: te ambitieus? 
#3 Praktisch aan de slag met de kwaliteitseis doenvermogen  
#4 Luisteren als topsport

Oplossen van knelpunten door ze structureel te bespreken 

#5 Vooruit met de Stand! Van knelpunten naar oplossingen.  

Dienstverlening op maat 

#6 Op zoek naar de juiste deur: waar vinden mensen de overheid? 
#7 De mens centraal stellen is te organiseren! Een gezamenlijke beweging in het publieke domein 
#8 Grip op de toekomst: ondersteuning voor ondernemers in zwaar weer  
#9 Het contactkaartje; een drempel over 
#10 Klantonderzoek: Denk mee over de doorontwikkeling van de CJIB betalingsregeling 
#11 Hoe komen we als overheid tot een Persoonlijk Digitaal Regelingenoverzicht voor burgers? 
#12 DUO komt naar de mensen toe 
#13 De klant centraal in wereldwijde, ‘gebundelde’ dienstverlening
#14 De Menselijke Maat monitor als strategisch instrument (alleen in ronde 1)
#15 Aan de slag met de menselijke maat: aanpak ondersteuning geldzorgen bij UWV 


Versnellen digitale agenda 

#16 Proactieve dienstverlening door slim gebruik van data 
 

Aandacht voor ambtelijk vakmanschap 

#17 “Dank je wel!”: naar een overheid die signalen verwelkomt 
#18 Luisteren naar klanten en daar ook echt iets mee doen  
 

Zorgen voor statuur van de uitvoering 

#19 Hoe stimuleer je innovatie en schaal je succesvol op? 
#20 Serious Game: Stap in de schoenen van een medewerker van de SVB! (duurt 2 rondes)
#21 De taal van ondernemers spreken voor een betere dienstverlening (alleen in ronde 2)
#22 De mens centraal: denk mee over verbeteringen in de dienstverlening van dienst Toeslagen (alleen in ronde 1)

Omschrijving van de deelsessies per categorie

Verbeteren van de beleidskwaliteit

#1 Van praktijk naar beleid, of toch andersom?
Femke Polman, programmamanager uitvoerbaarheid, VNG Realisatie
Krista van der Heijden, strateeg, gemeente Tilburg

Inwoners merken niks van prachtige beleidsdoelen als die in de praktijk niet uitgevoerd kunnen worden. In deze sessie nemen gemeentelijke professionals je mee in concrete voorbeelden waarbij het knelt tussen beleid en uitvoering. Ze laten je zien waar de stapeling van taken, wetten en regels botst, waardoor voor inwoners onder meer de bestaanszekerheid onder druk komt te staan. Maar ook laten ze je zien wat goed gaat: hoe op wijkniveau concrete oplossingen worden gevonden voor bewoners. Door vanuit de bewoner te denken, en niet van het systeem. Met deze knelpunten en oplossingen voorhanden, bespreken we wat er nodig is. Door een betere verbinding tussen praktijk en beleid te leggen, door te werken volgens de principes van het Beleidskompas en de Uitvoeringstoets Decentrale Overheden (DCO). Je gaat naar huis met praktische handvatten, tips en nieuwe ideeën. 

#2 Samenspel van overheid met inwoners bij de energietransitie: te ambitieus?
Jaap Romme, projectleider inwonersperspectief, VNG Realisatie
Erik Roeland, programmamanager duurzaamheid en innovatie, gemeente Goeree-Overflakkee

Hoe ga je als politiek, beleid en uitvoering om met bewonersinitiatieven? Als de overheid zich openstelt voor andere ideeën, kunnen er mooie dingen voor de straat, wijk of gemeente uit komen. In deze sessie nemen we je mee in een leerzame casus. De inwoners van het dorp Stad aan ’t Haringvliet (gemeente Goeree-Overflakkee) hadden een primeur: in 2023 besloten ze in één klap van het gas af te gaan. Toch lijkt het initiatief te stranden. Zijn de plannen te ambitieus voor de overheid? 
Wat is er nodig om lokale initiatieven als deze verder te brengen? Wat kan de gemeente daarin betekenen, en wat is de rol van het Rijk? Tot waar kan het Rijk flexibel zijn?

#3 Praktisch aan de slag met de kwaliteitseis doenvermogen 
Isabelle Tegelaar, Rijksbrede projectsecretaris doenvermogentoets, Ministerie van JenV
Sabine Knook, Kennisadviseur/gedragswetenschapper, UWV
Sigrid Beute, UWV

In deze sessie leer je meer over de kwaliteitseis doenvermogen en hoe je die toepast in werkprocessen. Deze inspiratiesessie biedt concrete aanknopingspunten om de aandacht voor het doenvermogen verder te ontwikkelen in jouw organisatie.
Beleids- en uitvoeringsprocessen worden doeltreffender wanneer ze uitgaan van realistische beelden van mensen en hun situatie. Als ze rekening houden met het doenvermogen; het vermogen van mensen om in actie te komen en vol te houden, zelfs bij tegenslagen. Rekening houden met het doenvermogen van burgers is een door het kabinet verplichte kwaliteitseis in beleidsontwikkeling en in de uitvoeringstoets. UWV integreert die eis op verschillende manieren in de processen, van brieven tot uitvoeringstoetsen. Verwacht praktische oefeningen, levendige discussies en de gelegenheid om ideeën te delen.

#4 Luisteren als topsport
Ministerie van OCW & Inspectie van het Onderwijs
Hoe ben je als overheidsorganisatie open en betrouwbaar? Vraag het de mensen die ermee te maken hebben en beoefen de kunst van het luisteren! In deze sessie nemen het ministerie van OCW samen met de Inspectie van het Onderwijs je mee in verschillende vormen van luisteren en welke inzichten dat oplevert.
Het ministerie van OCW nodigde voor de luistersessies nadrukkelijk mensen uit met wie medewerkers niet dagelijks spreken, zoals leraren, theaterdirecteuren, studenten en restaurateurs. In deze open gesprekken mochten deelnemers alles zeggen wat hen op het hart lag. Daar kwamen zeer waardevolle adviezen uit waarmee het ministerie verder aan de slag kan. De inspectie spreekt burgers aan op straat. Vragen onderwijsprofessionals om feedback te geven over het klantportaal en laten ze mee testen. Laaggeletterden denken mee over het nieuwe contactformulier. Geen ingewikkelde opzet, maar gewoon met elkaar tot een verbeterd eindresultaat komen. Dit zorgt voor nieuwe inzichten, voorbeelden en resultaten die ook gebruikt worden binnen de organisatie. Kom en ontdek hoe luisteren leidt tot een transparantere, betrouwbare en effectievere overheid.

Oplossen van knelpunten door ze structureel te bespreken          

#5  Vooruit met de Stand! Van knelpunten naar oplossingen
Mark Huijben, adviseur, Staat van de Uitvoering
Philip Oomen, kennisadviseur, Belastingdienst

Susanne van den Groenendaal, projectleider Stand van de Uitvoering, Belastingdienst
Uit een inventarisatie van alle Standen van de Uitvoering blijkt dat de focus vooral op het rapporteren over knelpunten ligt. Veel uitvoeringsorganisaties melden bovendien dat het gesprek met de politiek onvoldoende op gang komt. En vanuit de politiek komen er juist signalen dat er behoefte is aan concrete oplossingen.  
In deze sessie: 

 • hoor je de rode draad uit de Standen die een plek krijgt in de Staat van de Uitvoering ’24; 
 • deelt de Belastingdienst hoe zij signalen uit de uitvoering ophaalt en bespreekbaar maakt; 
 • brainstormen we over hoe we samen van knelpunten tot oplossingen komen; politiek, beleid en  uitvoering. 


Dienstverlening op maat                           

#6 Op zoek naar de juiste deur: waar vinden mensen de overheid? 
Ministerie van BZK 

Tijdens deze interactieve sessie ervaar je de klantreis van een 'vastgelopen burger´ door het lokale netwerk van hulpstructuren. De bibliotheek, de gemeente, een overheidsbreed loket, of misschien wel een hele andere plek… Samen met acteurs onderzoeken we waar mensen met vragen aankloppen (of juist niet) en waardoor ze vastlopen. Bijvoorbeeld bij vragen die betrekking hebben op meerdere organisaties of omdat ze niet goed uit de voeten kunnen met online diensten. Ook bekijken we hoe we de samenwerking tussen verschillende organisaties en instanties kunnen verbeteren om burgers nog beter te helpen, bijvoorbeeld met de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's) en overheidsbrede loketten.  

#7 De mens centraal stellen is te organiseren! Een gezamenlijke beweging in het publieke domein 
CBR, UWV, KvK, RVO, DUO, IND, BOIP (Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom) en Ministerie van BZK 
In deze werksessie delen klantgedreven, landelijke publieke dienstverleners hoe zij met het ministerie van BZK gezamenlijk werken aan een meer mens- en klantgerichte overheid. Ze gaan in op de successen, geleerde lessen en de dilemma’s die ze tegenkomen. 
In de basis is het heel simpel: het gaat om de burgers/ondernemers, niet om ons als overheid. Hun behoeften zijn het uitgangspunt bij het inrichten en uitvoeren van dienstverlening. Maar hoe organiseer je dat? Wat vraagt dit van de samenwerking met de opdrachtgever? En hoe draagt dit eraan bij dat we als één samenwerkende overheid zichtbaar en herkenbaar zijn. 
De afgelopen 2 jaar hebben deze organisaties flinke stappen gezet en is er een community ontstaan met meer dan 500 leden, met als motto: samen ontwikkelen, leren en inspireren.

#8 Grip op de toekomst: ondersteuning voor ondernemers in zwaar weer
Kamer van Koophandel, Belastingdienst, Ondernemersplein.nl, VNG en gemeenten
In deze sessie laten samenwerkende publieke dienstverleners je zien hoe zij met de aanpak Levensgebeurtenissen gezamenlijk hun dienstverlening verbeteren voor ondernemers met financiële zorgen. 
Ruim 7% van de ondernemers geeft aan moeite te hebben om rond te komen. Dit komt door het terugbetalen van corona-steunpakketten, schuldeisers die betalingsafspraken willen maken, een krappe arbeidsmarkt en hoge inflatie en energieprijzen. Als overheid is het belangrijk om goed naar ondernemers te luisteren en hen de juiste dienstverlening te bieden. Met de juiste informatie en ondersteuning kunnen ondernemers met financiële zorgen toewerken naar de oplossing die het best past bij hun situatie. 

#9 Het contactkaartje; een drempel over 
Judith de Glopper en Marieke Wagter, Belastingdienst
De Belastingdienst moedigt mensen die meerdere jaren niet of niet op tijd aangifte hebben gedaan voor de inkomstenbelasting, in een pilot met contactkaartjes aan om contact op te nemen. Het team Dienstverlening van de Belastingdienst biedt dan hulp bij het invullen van de aangifte. Tijdens deze sessie gaat de Belastingdienst in op de pilot met het contactkaartje. Hoe reageren burgers en medewerkers hierop en welke uitdagingen komt de organisatie tegen. Ook bekijken we met elkaar hoe het contactkaartje bij andere uitvoeringsorganisaties kan worden toegepast, om op een laagdrempelige manier contact te zoeken met mensen die nu vaak onbereikbaar zijn. 

#10 Klantonderzoek: Denk mee over de doorontwikkeling van de CJIB betalingsregeling
Nienke Broeils-Boomstra , senior klantonderzoeker, CJIB
Wencke Taatgen, klantonderzoeker, CJIB

In deze sessie gaat het CJIB in op hoe het al lerend de betalingsregeling heeft ingevoerd, uitgebreid en herijkt. En hoe verdere verfijning gebeurt op basis van klantonderzoek. Door structureel inzicht te krijgen in behoeften, ervaringen en gedrag van burgers, bedrijven en hun vertegenwoordigers ontwikkelt en verbetert het CJIB continu de dienstverlening. Team Klantexpertise voert ter plekke samen met jou een mini-onderzoek uit, zodat je ervaart hoe een klant een betalingsregeling aanvraagt.

#11 Hoe komen we als overheid tot een Persoonlijk Digitaal Regelingenoverzicht voor burgers? 
Ministeries van BZK en SZW 
Het Persoonlijk Digitaal Regelingenoverzicht (PDR) is een verkennend project naar de mogelijke ontwikkeling van een digitale toepassing om mensen persoonlijk en integraal advies te geven over de lokale, regionale en landelijke regelingen waar zij recht op hebben. De toepassing haalt persoonsgegevens op bij de bron. In deze werksessie gaan BZK en SZW met jou op zoek naar de kansen, behoeften en drempels voor organisaties om deel te nemen aan een PDR. Ook zijn zij benieuwd naar input of randvoorwaarden om een PDR voor (kwetsbare) burgers toegankelijk te maken en hen te bereiken.  

#12 DUO komt naar de mensen toe 
Agnes Rutgers, tactisch manager, DUO 
In deze sessie ontdek je hoe DUO zich inzet om kwetsbare burgers te helpen én te vinden. Onder meer met gestructureerd klantonderzoek en door contact te maken op plekken waar mensen al zijn, zoals scholen. Dit blijkt nog best lastig. In deze interactie sessie deelt DUO haar aanpak, waarbij ze ook in gaat op wat ze samen met andere (overheids)organisaties doet om kwetsbare burgers te bereiken. Neem bijvoorbeeld studenten met verschillende achtergronden, die de Nederlandse taal nog niet volledig beheersen en recht hebben op studiefinanciering. Of burgers die te maken hebben met schuldenproblematiek. DUO daagt je uit om ook mee te denken en ideeën en suggesties te delen voor vervolgstappen. 

#13 De klant centraal in wereldwijde, ‘gebundelde’ dienstverlening   
NederlandWereldWijd (ministerie van BZ)  
In deze sessie deelt NederlandWereldWijd (NWW) hoe ze de klant centraal stelt in haar veelomvattende overheidsdienstverlening met een internationaal karakter. Hoe werkt dat als je klant aan de andere kant van de wereld woont? NWW biedt al langer dienstverlening aan mensen die vanuit het buitenland iets willen of moeten regelen met of via een Nederlandse overheidsorganisatie. NWW deelt concrete resultaten, lessen en praktische inzichten die de organisatie de afgelopen jaren opdeed. Ook gaat ze in op de manier waarop ze trajecten met partners (zoals SVB, DUO Belastingdienst en gemeente Den Haag) vormgeven, met een effectieve inzet van ‘klantreizen’, werken met zogenaamde ‘life events’ en datagestuurd werken. Ook komt een concreet voorbeeld van samenwerking met Logius aan bod, waardoor de digitale dienstverlening aan klanten in het buitenland enorm verbeterd is. 

#14 De Menselijke Maat monitor als strategisch instrument  
UWV    
Let op: alleen in ronde 1
Dienstverlening met ruimte voor de menselijke maat, daar gaat het UWV voor. Maar hoe weet je waar je staat als organisatie? En hoe achterhaal je of cliënten de menselijke maat ook daadwerkelijk ervaren? Het UWV gaat in deze interactieve sessie in op de factoren die voor hen de menselijke maat vormen. Hoe meet de organisatie die factoren, op welke manier communiceert ze hierover en hoe gebruikt ze deze inzichten om dienstverlening te blijven verbeteren?
Iedereen heeft wel een beeld bij het begrip menselijke maat, maar wat betekent het voor cliënten en werkgevers? Doe inspiratie en handvaten op om in je eigen organisatie mee aan de slag te kunnen!

#15 Aan de slag met de menselijke maat: aanpak ondersteuning geldzorgen bij UWV 
UWV  
In deze sessie ga je zelf oefenen met de werkwijze van het UWV om de menselijke maat toe te passen in dienstverlening. We gaan in op wat ervoor nodig is om mensen het gevoel te geven dat zij gezien, gehoord en geholpen worden wanneer zij contact opnemen met het UWV. Medewerkers zien dagelijks de impact van geldzorgen op cliënten. Het is voor sommige cliënten moeilijk om overzicht te houden en zelf de juiste hulp te vinden. UWV heeft daarom het team geldzorgen in het leven geroepen: een team dat met stress-sensitieve dienstverlening empathisch luistert naar cliënten, hen helpt orde op zaken te brengen en indien nodig doorverwijst naar de juiste hulporganisaties. 

Versnellen digitale agenda                                

#16 Proactieve dienstverlening door slim gebruik van data 
Wouter Welling, directeur, Digicampus
Jet Klaver, innovatiebegeleider pro-actieve dienstverlening, Digicampus
Diede Nijmeijer, adviseur Data IBDS, Programma Realisatie IBDS (Interbestuurlijke Data Strategie) 

Hoe maken we als overheid de volgende stap in het ‘omdenken’ van reactieve naar proactieve dienstverlening? Wat mag, kan en is dan wenselijk met data? In deze sessie verkennen we innovatieve benaderingen om de dienstverlening van de overheid te verbeteren door middel van verantwoord datagebruik. Je krijgt inzicht in de manier waarop overheden burgers effectiever kunnen ondersteunen en de interactie met hen kunnen verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het inspelen op bepaalde levensgebeurtenissen.
Digicampus en IBDS reiken instrumenten aan die je morgen al kunt toepassen. Denk aan: een methodiek voor het voeren van datadialogen, een scan om je pro-activiteit te testen, handreikingen en beslishulpen voor in de kennisbank, de inzet van de Adviesfunctie verantwoord datagebruik, aansluiten op het Federatief Datastelsel (FDS), testen in Digilab. 

Aandacht voor ambtelijk vakmanschap 

#17 “Dankjewel!”: naar een overheid die signalen verwelkomt
Ministerie van BZK i.s.m. Programma Grenzeloos Samenwerken 
Het belang van het opvangen van signalen van burgers en ondernemers door de overheid is groter dan ooit. Nog belangrijker is dat die signalen worden omgezet naar verbeteringen in dienstverlening, beleid en wet- en regelgeving. Zodat die aansluiten op de leefwereld en behoeften van burgers en ondernemers. In deze werksessie verkennen we samen wat er nodig is om organisaties open te laten staan voor signalen. Hoe verwelkom je signalen als kans in plaats van als bedreiging? Hoe zorg je ervoor dat open staan voor signalen de grondhouding wordt van iedere medewerker bij de overheid; van balie tot wetgever. In lijn met de nieuwe ambtseed. Schuif aan, deel je eigen ervaringen, leer van die andere organisaties en maak kennis met mooie initiatieven die er al zijn.

#18  Luisteren naar klanten en daar ook echt iets mee doen  
Gebruiker Centraal Community CX en de Staat van de Uitvoering
Luisteren naar klanten en daar ook echt iets mee doen in overheidsdienstverlening, daar staan we in deze sessie met elkaar bij stil. We geven voorbeelden van wat er gebeurt als er onvoldoende geluisterd wordt. En we laten zien wat het effect is als klanten wél goed gezien, gehoord en geholpen worden. Je staat stil bij hoe jijzelf en jouw organisatie bezig zijn met luisteren. En we sluiten af met voorbeelden van succesvolle methodes, aanpakken en acties om het luisteren en aanpassen op basis van feedback te verbeteren. 

Zorgen voor statuur van de uitvoering 

#19 Hoe stimuleer je innovatie en schaal je succesvol op?
Bart Geerdink, programmamanager Focus op Uitvoering, VNG Realisatie
Nora Otto, programmamanager GemeenteDelers, VNG Realisatie

In deze sessie laat een aantal gemeenten hun innovatieve pilot voor het thema ‘arbeidsmarktkrapte’ zien. Niet alleen hun oplossingen komen aan bod, ook de wijze waarop zij die opschalen. Verder deelt GemeenteDelers, de landelijke competitie voor inspirerende ideeën in de gemeentelijke uitvoering, het geheim van hun succes. 
De publieke sector staat voor het duivelsdilemma om met steeds minder middelen kwaliteit te blijven leveren voor de inwoner. We kennen de opdracht ook als ‘dezelfde output, met minder middelen’. Om met krimpende financiële slagkracht en minder medewerkers goed je werk te blijven doen, is innovatie door slimmer werken een noodzaak geworden. Je gaat naar huis met inspirerende voorbeelden en handvatten om zelf met innovatie en opschaling aan de slag te gaan!

#20 Serious Game: Stap in de schoenen van een medewerker van de SVB!
Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Let op: deze sessie duurt 2 rondes 
In de game ‘SVB aan zet’ ervaar je hoe het is om in de politiek-bestuurlijke dynamiek van deze publieke dienstverlener te werken. De SVB bevindt zich in een levendige omgeving met een eigenaar, opdrachtgevers, politiek, media, ketenpartners en natuurlijk de maatschappij. Hoe ga je om met een mediarel? Wat betekent het voor de dienstverlening als er een motie wordt aangenomen, die de uitvoering van een wet of regeling moeilijker maakt? En wat doe je als je opdrachtgever je vraagt de implementatie van een nieuwe wet te versnellen? In deze game stap je in de schoenen van een medewerker van de Sociale Verzekeringsbank en kom je spelenderwijs dit soort dilemma’s tegen. Voorbereiding voor het spelen van de game is niet nodig, goede samenwerkingsvaardigheden en overtuigingskracht des te meer. 

#21 De taal van ondernemers spreken voor een betere dienstverlening
RVO
Let op: alleen in ronde 2
Hoe ervaren ondernemers de wet- en regelgeving waar zij gebruik van maken of aan moeten voldoen? Spreken we hun taal voldoende? Luisteren we wel naar wat ze echt nodig hebben? 
Dat onderzoeken we in deze sessie met ondernemers, Kamerleden, vertegenwoordigers van departementen en RVO. Wat gaat goed, wat kan beter en wat is ieders rol en verantwoordelijkheid daarin?
Drie ondernemers delen hun ervaringen en verbeterpunten.
Cees Grimbergen zal op zijn eigen positief kritische manier dit gesprek leiden.
 
#22 De mens centraal: denk mee over verbeteringen in de dienstverlening van dienst Toeslagen 
Dienst Toeslagen: Coen van de Louw (DG Dienst Toeslagen), Coert Kleijwegt (algemeen directeur toeslagen) en Nicole Back (plv. directeur toeslagen portefeuille interactie en dienstverlening)
Let op: alleen in ronde 1
Dienst Toeslagen transformeert van productiegedreven uitvoerder naar een publieke dienstverlener die de burger centraal stelt in alles wat ze doet. In deze sessie gaat Dienst Toeslagen met je op zoek naar de verbeteringen die ze kan doorvoeren om de mens meer centraal te stellen in alles wat ze doet. Wat gaat er goed, wat moet beter en tegen welke dilemma’s loopt de dienst aan in de dagelijkse uitvoeringspraktijk? Extra aandacht besteden we aan het bereiken van financieel kwetsbare doelgroepen en het terugdringen van het niet-gebruik. Welke suggesties en ideeën heb jij hiervoor? 
Totdat de contouren van een nieuw toeslagenstelsel zichtbaar worden, blijft Dienst Toeslagen zich inspannen op verbetering binnen het huidige stelsel. Onze hoogste prioriteit heeft het voorkomen van hoge terugvorderingen.