Carsten Herstel, SZW: “De overheid moet de hoogst mogelijke betrouwbaarheid realiseren”

Directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie Carsten Herstel (SZW) nam op 23 juni deel aan de Dag van de Publieke Dienstverlening. Al bijna 30 jaar werkt hij met volle overtuiging bij de overheid. Achtereenvolgens bij de VNG, de ministeries van BZK en JenV en hun diensten, en sinds 2019 bij het ministerie van SZW.

Door Hans van der Lee

Wat is je belangrijkste drijfveer om bij de overheid te werken?

“Er zijn eigenlijk twee drijfveren waarom ik bij de overheid werk. Ik zie het allereerst zo. Waar je ook werkt bij de Nederlandse overheid: je kunt in elke rol een positieve bijdrage leveren aan het leven van inwoners van Nederland. Of je nu aan de balie bij een gemeente mensen helpt, in de uitvoering bij het UWV werkt of op een departement. Ik vind het geweldig om constant aan verbetering te werken. Onze maatschappij is continu aan verandering onderhevig, dus er is een capabele overheid nodig om de behoeften van onze inwoners goed te bedienen.

Twee: het gaat bij de overheid steeds om het afwegen van belangen, waar meestal ook waarden achter zitten. Het is onze rol als ambtenaren om die zorgvuldig af te wegen en het goede te doen. En dat is natuurlijk geweldig interessant. Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat over iedereen in Nederland. Denk aan bestaanszekerheid, hoe leeft iedereen samen, kan iedereen zich gezien voelen en zichzelf zijn; kortom, samen leven.”

Wat is de rol van vertrouwen op SZW en in je dagelijkse werk?

“Vertrouwen is een cruciale waarde als je bij de overheid werkt. Kim Putters benoemde dit heel goed bij zijn afscheid als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau: om vertrouwen van je burgers te krijgen, moet je als overheid betrouwbaar zijn. Ik denk oprecht dat wij elke dag werken aan het verbeteren en vergroten van het vertrouwen van onze burgers in de overheid. Als dat vertrouwen er is, draagt dit ook bij aan de legitimiteit van die overheid en geeft het recht van spreken. Wij moeten ons goed realiseren hoeveel invloed ons werk heeft op de levens van mensen. Dan moet je de hoogst mogelijke betrouwbaarheid zien te bereiken. Voor mij betekent dat open en eerlijk in mijn werk staan, vertrouwen te kunnen geven en ook krijgen.”

Waarom neem je deel aan de Dag van de Publieke Dienstverlening?

“Werk aan Uitvoering is vanuit SZW gestart. Deze dag is een bewijs dat de WaU-beweging volwassen aan het worden is en ook echt een rol speelt in de driehoek van politiek, beleid en uitvoering. Ik vind het mooi dat mensen uit al die geledingen, plus het maatschappelijk middenveld en de Nederlandse burgers er over de uitvoering in gesprek gaan.”

Welke vraag wil je graag beantwoord zien?

“Ik ben geïnteresseerd in het antwoord op deze vraag: hoe gaan wij ervoor zorgen dat wij de energie vasthouden die nu in Werk aan Uitvoering zit en die ook zorgt voor politieke agendering, en dat wij die energie in de praktijk over de volle breedte gaan benutten? Het begint denk ik met zorgen dat zich een gevoel van urgentie nestelt in de haarvaten van alle organisaties die meedoen aan WaU.”

Lees meer interviews