Ernst Kooijman, LNV: "Samenwerking zorgt voor snellere signalering"

‘Als Operationeel Manager Aangifteloket LIV ben ik eindverantwoordelijk voor het aangifteproces van gestolen, gekentekende voertuigen. Dat betekent dat ik verbinding zoek met betrokken eenheden bij vragen, onduidelijkheden of klachten.’ 

Verhaal

‘De gedupeerde van een voertuigdiefstal moest voorheen naar het politiebureau voor het doen van aangifte. Dit proces nam vaak enkele dagen in beslag. Als er dagen overheen gaan voordat een voertuig nationaal en internationaal als gestolen staat geregistreerd, wordt de kans op terugvinden steeds kleiner. Het proces van aangifte en signaleren kon sneller. De burger wil snel aangifte kunnen doen, zijn of haar verhaal kwijt én het gevoel hebben dat er iets gebeurt.’ Bij het snel signaleren is de “kans” groter, dat het voertuig terugkomt bij de eigenaar.’ 

Oplossing in samenwerking

‘Na een geslaagde pilot in Brabant is in 2014 het Aangifteproces Gestolen Voertuigen (AGV) landelijk ingevoerd, waarmee alleen de diefstal van voertuigen naar het LIV is overgegaan. Landelijk komen er per dag gemiddeld 60 aangiftes binnen van diefstal van gekentekende voertuigen. De high impact crimes (HIC) doen wij niet. Als diefstal van een voertuig gepaard gaat met een woninginbraak, neemt de politie deze (complexere) zaak zelf voor zijn rekening.’ 

‘Wij hebben toegang tot elkaars systemen en daardoor sneller informatie tot onze beschikking. Zo voorzien data-analisten van de RDW de politie van informatie, kijkt de politie in het register van de RDW en is VbV als verzekeringspartij sneller op de hoogte. De samenwerking zorgt voor snellere signalering. Na online aangifte wordt het voertuig binnen 20 minuten nationaal en internationaal gesignaleerd. Dit signaleringsproces gaat 24 uur per dag, 7 dagen per week door. Een snelle, fijne werkwijze voor de burger die de kans op het terugvinden van het voertuig vergroot.’