Lancelot Schellevis, Belastingdienst: "Werken aan een stevige, stabiele democratische rechtstaat"

Ik werk nu twee jaar bij de Belastingdienst, als strategisch adviseur bij de concerndirectie Innovatie & Strategie. Als concerndirectie fungeren wij als schakel tussen beleid en uitvoering. En als I&S kijken we voorbij de waan van de dag en juist naar de lange termijn. Naar ontwikkelingen en trends die op de Belastingdienst afkomen. Hiervoor doen we onderzoek en spreken met veel verschillende mensen zowel intern met collega’s van de BD zelf als extern met andere departementen, andere uitvoerders en maatschappelijke organisaties. Zo maken we de Belastingdienst toekomstbestendig en wendbaar. Dat is eigenlijk hetzelfde wat we met de Werkagenda voor de Uitvoering (WAU) beogen. 

Lancelot Schellevis

Verhaal

Ik ben al vanaf het begin bij de WAU betrokken. Ik werkte net bij de Belastingdienst, toen de ministeries van SZW, Financiën en BZK samen het initiatief namen om de uitvoering te verbeteren. ABDTOPConsult deed haar eerste onderzoek en wij moesten als Belastingdienst, net als een aantal collega uitvoerders, een eigen probleemanalyse inbrengen. De onderzoekers konden kijken waar overeenkomsten zaten in problematiek. Voor mij gelijk ook een mooie kans om de uitvoering en de Belastingdienst te leren kennen. Ik ben toen echt in het diepe gesprongen om te begrijpen waar de Belastingdienst in den brede tegenaan loopt. Zo heb ik de dienst en collega uitvoerders goed leren kennen. 

Het werk van de WAU is zeer belangrijk. Het laat voor mij ook zien waarom ik ambtenaar ben geworden. We werken aan betere samenwerking tussen overheden, zodat deze toekomstbestendig zijn en wendbaar. Een goed functionerende overheid is natuurlijk van belang voor jezelf maar ook voor toekomstige generaties. We werken samen aan niets minder dan een stevige en stabiele democratische rechtstaat. Dat is werk waar ik best trots op ben. 

In mijn dagelijkse werk sta ik wat verder af van klanten zoals burgers en bedrijven. Maar juist de brede mix van collega’s, die allemaal een eigen perspectief en kennis inbrengen, maakt de WAU sterk en de samenwerking interessant. Voor mij is de kern van de WAU dan ook samenwerken en dat niet altijd binnen de formele lijn. Weet wat er in de uitvoering gebeurt, maar ook wat de dynamiek is bij beleid. Wat ik daarbij wel spannend vind is hoe we verbinding tussen de korte en de lange termijn, tussen de concrete verbeteringen nu en de systeemwijzigingen die ook nodig zijn. Ik zie dan ook een belangrijke rol voor de WAU om beide perspectieven voor ogen en in balans te houden de komende jaren. 

Wat voor mij een inspirerend voorbeeld is van hoe dienstverlening eruit kan zien: toen ik een aantal jaar geleden een parkeervergunning moest aanvragen. Daar stond ik met mijn nieuwe auto voor ons huis zonder parkeervergunning en dacht dat wordt een paar weken buiten de betaalzone parkeren. Maar ik kon het direct online regelen en binnen een minuut had ik mijn vergunning. Ik vond dat wel indrukwekkend en een mooi voorbeeld van dienstverlening. Ik begrijp natuurlijk dat dit niet altijd zo snel kan.