Marjan Hammersma, OCW: “Laat me weten wat we direct kunnen verbeteren”

Secretaris-generaal van het ministerie van OCW Marjan Hammersma was aanwezig bij de Dag van de Publieke Dienstverlening op 23 juni. Het thema van die bijeenkomst is vertrouwen. “Ik ga graag in gesprek met collega’s van zowel beleid, uitvoering als toezicht, zodat we elkaar kunnen versterken. Om samen enthousiast onze dienstverlening naar een hoger plan te tillen.”

Door Regien Wiggers

Heeft de samenleving voldoende vertrouwen in OCW?

"Het vertrouwen in de overheid is de laatste jaren afgenomen. Dat raakt ook OCW. Ik denk dat we vertrouwen hebben verspeeld doordat we te weinig echt hebben geluisterd. We volgen goed wat er in de praktijk gebeurt, maar we kunnen het nog steeds te weinig omzetten in beleid dat ook echt werkt. We moeten, samen met de vele professionals, zoeken naar oplossingen die echt werken voor mensen.

Het lukt ons niet goed genoeg om los te komen van de waan van de dag of de snelheid waarmee politieke besluitvorming soms moet plaatsvinden. We nemen daardoor onvoldoende tijd om na te denken over werkbare oplossingen voor vraagstukken. Dat heeft ertoe geleid dat beleid niet altijd goed uitpakt.

Ambtenaren vragen om meer tijd en ruimte om de dingen goed te doen. Zodat er meer gelegenheid is om samen met professionals en de mensen waarvoor het beleid bedoeld is, na te denken over wat echt effect heeft. Het zou mooi zijn als de politiek die ruimte meer kan geven."

Maar als kinderen onterecht uit huis geplaatst worden?

“In de directe relatie met mensen moeten we juist sneller kunnen acteren, dat klopt. Ik pleit voor het veel meer checken of beleid en plannen werken voor de mensen waarvoor deze bedoeld zijn. Als er veel eerder contact was geweest met de mensen die in de problemen waren gekomen door de toeslagen, was hopelijk een groot deel van het leed te voorkomen geweest.

Een uitvoeringsorganisatie zou zelf soms in een hoger tempo willen handelen zonder te hoeven wacht op een aanpassing van het beleid. Daarvoor hebben de uitvoeringsorganisaties de ruimte nodig: eigen beslisruimte, om sneller te kunnen handelen. Wat OCW betreft krijgen onze uitvoerders, zoals DUO,  meer ruimte  om  zelf te handelen als de praktijk niet helemaal werkt zoals de bedoeling is.”

Welke vraag zou je graag beantwoord zien qua dienstverlening?

“Ik zou graag weten wat wij bij OCW als eerste kunnen veranderen om binnen nu en een jaar winst te boeken in het verbeteren van de uitvoering op de verschillende beleidsterreinen van het ministerie. Wat hebben onze uitvoerders nodig om hun dienstverlening te verbeteren? Voor de langere termijn zou ik graag willen weten hoe wij op al die verschillende werkgebieden - beleid, uitvoering en toezicht - nog beter met elkaar kunnen samenwerken om ervoor te zorgen dat mensen beter van de overheid op aankunnen.

Ik denk dat het goed is dat iedereen die op een of andere manier betrokken is bij het beleid van Den Haag, elkaar ontmoet op de Dag van de Publieke Dienstverlening. Contact is het begin van samenwerken.”

Lees meer interviews