Peter Meijering, RDW: "Het voertuigenoverleg helpt schrijnende gevallen"

‘Als klachtencoördinator coördineer ik de klachten die binnenkomen bij de RDW. Ook ben ik voorzitter van het voertuigketenoverleg: samen met CJIB, OM, Belastingdienst, politie en bewindvoerders helpen we schrijnende gevallen - mensen die met hun voertuig in grote financiële problemen zijn gekomen.’ 

Verhaal

‘Ik heb regelmatig contact met mensen die helemaal wanhopig zijn. Afgegleden naar een situatie waar ze zonder hulp niet meer uitkomen, bijvoorbeeld door de vele boetes die ze in de loop van de tijd verzameld hebben voor een onverzekerd voertuig. Ze weten niet wat ze moeten - of kunnen - doen om van die schulden af te komen. Uitzichtloze situaties die deze mensen, en ook de voertuigketen, veel tijd en geld kosten. 

In het verleden was ik de leidinggevende van de afdeling die de handhaving deed op de APK- en verzekeringsplicht. De boetes werden overgedragen naar het Openbaar Ministerie (OM) en verder werd er niet naar omgekeken. De verantwoordelijkheden waren vastgelegd in de wet en er was weinig tot geen ruimte, ook niet voor de voertuigeigenaar. Die moest in bijna alle gevallen eerst maar naar de rechter. Regelmatig was het tandenknarsen als er weer een schrijnend geval langskwam. Het enige wat we konden doen was verwijzen naar het OM. Dit soort problemen kunnen wij als RDW niet alleen oplossen. Daar is nauwe samenwerking voor nodig met onze partners in de keten. Een goede zaak waar ik mij voor 100% inzet. 

Om de mensen sneller en beter te helpen, hebben we contact gezocht met het OM, het CJIB en de Belastingdienst. Hieruit is het voertuigketenoverleg ontstaan. Hier beoordelen we dossiers en zetten we acties uit om de voertuigeigenaren bij te staan om uit de problemen te komen. De dossiers voor deze beoordelingen komen uit de gehele keten: verschillende politiekorpsen, bewindvoerders, de nationale Ombudsman, interne afdelingen van de RDW en natuurlijk de partners van het overleg. We maken een dossier waarin alle relevante informatie staat die we in onze registers hebben staan. Deze wordt aangevuld met de gegevens die aangeleverd worden door de voertuigeigenaar over zijn situatie, ondersteund met bewijs en documenten zodat er een goede inschatting en beoordeling gemaakt kan worden. Dit alles moet leiden tot het ontlasten van de keten, maar vooral moet het de voertuigeigenaar helpen om de boel weer op orde te krijgen.’