Wouter Kools, SVB: "Signalen vertalen naar acties"

Als bestuursadviseur strategie & externe betrekkingen hou ik me onder meer bezig met de meerjarige strategie van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en met de Werkagenda voor de Uitvoering (WAU). 

Wouter Kools

Verhaal

Voor ons als uitvoerder is de Werkagenda voor de Uitvoering een belangrijk traject. Omdat wij als uitvoerder direct contact hebben met burgers, krijgen wij ook de signalen binnen hoe het beter kan. Deze signalen vertalen wij naar acties die nodig zijn om in de uitvoering het verschil te maken. De vereenvoudiging van wet en regelgeving is echter wel een noodzakelijke voorwaarde om dit goed te kunnen doen. 

Ook in onze strategische meerjarenkoers staat dit centraal. Hoe werken wet en regelgeving in de praktijk uit? En bij lastige klantsituaties stellen we onszelf dan ook altijd de vraag: “Was dit de bedoeling van de wet of pakt het nadelig uit voor deze klant?” Binnen de WAU liggen de kansen voor ons als uitvoeringsorganisaties om ervoor te zorgen dat goede dienstverlening aan burgers altijd voorop staat. 

Vanuit mijn rol heb ik te maken met zowel de klantenadviesraad van de SVB, als de Nationale Ombudsman. Als een van de grootste uitvoerders van Nederland komt het voor dat er vanuit individuele situaties van burgers of op basis van onderzoeksrapporten verbetermogelijkheden onder de aandacht worden gebracht. Zelf merk ik, in deze gevallen, altijd een grote welwillendheid in onze organisatie om daadwerkelijk met deze verbeteringen aan de slag te gaan. Dit typeert de SVB: elk signaal wordt serieus genomen en wordt gezien als een kans om de dienstverlening te verbeteren. Een onderbuikgevoel negeren wij niet. We schakelen tussen de omgeving en de interne situatie in zo’n geval. Dat geeft betekenis aan mijn werk. 

Toch zijn er ook uitdagingen. In ‘de driehoek’ werken professionals nog te vaak afzonderlijk van elkaar. Beleid en uitvoering worden gezien als twee aparte werelden. We zouden hier moeten kijken naar voorbeelden uit het buitenland. In het WaA-traject worden deze problemen ook benoemd en worden er voorstellen gedaan om de driehoek te verstevigen. Dit is wat mij betreft een mooie, eerste stap in de goede richting.