Het praten voorbij! Dag van de Publieke Dienstverlening 2024

Hoe zetten we ideeën over betere dienstverlening om naar concrete acties? Die vraag stond centraal tijdens de 3e Dag van de Publieke Dienstverlening op 5 juni. Zo’n 500 politici, beleidsmakers en ‘uitvoerders’ kwamen bij elkaar in Den Haag, om knelpunten te onderzoeken en samen verder te bouwen aan betere publieke dienstverlening. “Ga vooral door en pak de ruimte om verandering teweeg te brengen.”

Tom van der Lee, plv. voorzitter Tweede Kamer en Carola Schouten coördinerend minister van het programma Werk aan Uitvoering, openden de Dag en benadrukten het belang van samenwerking tussen beleid, uitvoering en politiek. “We moeten als politiek leren van de uitvoering en de gevolgen van ons beleid erkennen”, aldus Van der Lee.

Minister Schouten benadrukte dat ministeries meer vanuit de opgaven moeten samenwerken. “We hebben de neiging om vanuit onze eigen ministeries te werken, terwijl mensen maar één overheid zien. Als we echt iets willen veranderen, moeten we de hulpvraag van de burgers en ondernemers centraal stellen.”

De afstand tussen uitvoering, beleid en politiek kwam later ook aan bod bij het panel dat reageerde op de video-oproepen [link] van 3 publieke dienstverleners. Zij deelden elk hun eigen dilemma en droom en daagden panel en publiek uit hierop te reageren. Met in het panel:  

  • Bart Snels, Inspecteur-Generaal Belastingen, Toeslagen en Douane
  • Senna Maatoug, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van Nederland 
  • Fred Dukel, Algemeen directeur SZW – Gemeente Den Haag  
  • Rodrique Engering, Lid Raad van Bestuur - Kamer van Koophandel 

Burger als expert

Karen van Oudenhoven - van der Zee, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau pleitte in haar presentatie voor een gelijkwaardige rol van burgers en beleidsmakers aan de ontwerptafel van beleid. “Zie de burger als expert van de eigen leefwereld en als medeontwerper van beleid.”

Samen de burger echt bedienen

Na een inspirerende middag waarin zo’n 40 overheidsorganisaties hun aanpak deelden op WaU thema’s als het verbeteren van de beleidskwaliteit, het vormgeven van toegankelijke dienstverlening en het versnellen van de digitale agenda, sloten de deelnemers de Dag van Publieke Dienstverlening plenair af. Tweede Kamerlid Don Ceder vond het “verbluffend” om te zien hoe organisaties nu, na 3 jaar Werk aan Uitvoering (WaU), meer samenwerken. En samen zoeken hoe ze de burger ook echt kunnen bedienen. "Ga vooral door en pak de ruimte om verandering teweeg te brengen.”

Spanning tussen kwaliteit en productiviteit

Pieter Duisenberg, President van de Algemene Rekenkamer presenteerde het eerste deel van het onderzoek ‘Productiviteit in Perspectief’. “Het meten van productiviteit van de uitvoering is op dit moment te complex om echt uit te kunnen drukken in cijfers”, aldus Duisenberg. Hij riep uitvoerders daarom op te zorgen voor ‘feiten met perspectief’: “Deel je productiviteitscijfers als uitvoering en maak deze duidelijk aan de politiek.” Een panel bestaande uit Rhodia Maas (directeur-generaal IND), Nathan Ducastel (directeur VNG Realisatie) , Abdeluheb Choho (directeur-generaal RVO) en Joost Sneller (Kamerlid D66), ging vervolgens in op de resultaten van het onderzoek en de uitdagingen voor uitvoeringsorganisaties en gemeenten.

‘Iedereen meekrijgen’

Christa Klijn, programma directeur-generaal Werk aan Uitvoering sloot de middag af met een tevreden terugblik. "Er gebeuren heel veel dingen, maar we zijn er nog niet. We hebben heel veel mooie voorbeelden, maar laten we daarvan onze manier van werken maken. Als we deze verandering op gang willen brengen, moeten we iedereen meekrijgen!"

Meer lezen over de Dag?

Bekijk de complete impressie van de Dag van de Publieke Dienstverlening.