22 juni 2023: Dag van de Publieke Dienstverlening

Op 22 juni jongstleden was het de Dag van de Publieke Dienstverlening. Op deze dag gingen circa 500 deelnemers uit de politiek, uitvoering, beleid én de samenleving met elkaar in gesprek over de knelpunten en dilemma's waar de dienstverlening mee te maken heeft. Benieuwd naar de dag en hoe deelnemers deze hebben ervaren? Bekijk dan deze korte video.

De komende periode wordt er op deze pagina meer gedeeld over de Dag. Dit onder andere door middel van een sfeervideo en een publicatie over de resultaten van de dag. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Was je aanwezig bij de Dag van de Publieke Dienstverlening? Vul dan de evaluatie in!

Twee programmaonderdelen

De dag bestond uit twee delen:

Ochtendprogramma in de Tweede Kamer en op diverse locaties in en rondom Den Haag
Het ochtendprogramma bestond uit een tweetal rondetafelgesprekken in de Tweede Kamer en uit sessies op verschillende locaties, verzorgd door verschillende uitvoeringsorganisaties in samenwerking met departementen.

De twee rondetafelgesprekken die de Tweede Kamer organiseerde, gingen over de invloed van veranderende wet- en regelgeving op de bestaande ICT-infrastructuur en over de intensiteit van toezicht. De gesprekken bestonden uit een openbaar deel met vier genodigden vanuit uitvoering en beleid, gevolgd door een besloten deel waaraan ook daartoe uitgenodigde burgers, bedrijven en/of cliëntenorganisaties deelnamen.
Daarnaast vonden sessies op verschillende locaties in en om Den Haag plaats. Aan deze sessies namen ook Kamerleden deel. In de sessies werd geïllustreerd waar voor de desbetreffende organisatie en de betrokken burgers en ondernemers complexiteit speelde, tot welke problemen dat leidde en waar wensen en mogelijkheden lagen voor vereenvoudiging. De sessies boden de gelegenheid om belangrijke knelpunten vanuit de uitvoering aan de orde te stellen, vooral die waarvoor samenwerking met anderen (beleid, politiek) nodig is om ze op te lossen.

Middagprogramma in het The Hague Conference Centre, New Babylon in Den Haag
De middagsessies waren gewijd aan onderwerpen die erop gericht zijn om complexiteit voor uitvoering en mensen hanteerbaarder te maken, en die voor verschillende organisaties, doelgroepen en beleidsterreinen spelen. Daarna was er een plenair programma met verschillende sprekers, waaronder Reinier van Zutphen (de Nationale Ombudsman), Minister Hanke Bruins Slot, DG Christa Klijn, DG Arne van Hout en Tweede Kamerlid Don Ceder.

Ochtendsessies

Hieronder een beknopt overzicht van de organisaties die een ochtendsessie organiseren en de onderwerpen die zij aan de orde willen stellen.

 • CAK: data-sharing is caring!
 • RVO: gevolgen van complexe regelgeving voor ondernemers
 • Nationaal Archief: dossiers over het verleden, gevolgen voor nu en de toekomst
 • COA, DT&V en IND: in gesprek over migratie
 • Kamer van Koophandel: datavisie Handelsregister
 • Ministerie van Financiën – Dienst Toeslagen: het verhaal van Toeslagen
 • CIZ: terugbrengen complexiteit voor de cliënt
 • DUO: een live maatwerkplaats
 • UWV en Gemeente Den Haag: maatwerk over organisatiegrenzen heen
 • Gemeente Den Haag en Stadsdeel Laak: Integrale gebiedsgerichte aanpak Laak Centraal
 • BZK en WaU: Programma Inrichten Overheidsbrede Loketten
 • DJI: Gevangenis of zorginstelling?
 • CBR: dilemma’s bij het CBR
 • SVB: eenvoudig, de bedoeling van wetten en regels

Middagsessies

Hieronder een beknopt overzicht van de organisaties die een middagsessie organiseren en de onderwerpen die zij aan de orde willen stellen.

Ronde 1

 • Gemeente Arnhem - Van wijken weten: meer inwoners, meer invloed
 • IBDS - Maak werk van gegevensuitwisseling. Hoe wegen we publieke waarden daarin?
 • VWS - Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst Een Thuis
 • VNG/NCDR - Dienstverlening, voor iedereen? Over inclusieve dienstverlening
 • VNG Realisatie - Samen werken aan een betere uitvoering: zijn dit de oplossingen voor een krachtige uitvoering?
 • VDP - Artificial intelligence en dienstverlening
 • SchuldenlabNL - Tijdelijk Noodfonds Energie: het resultaat van drie maanden keihard werken in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en organisaties
 • VWS - Lessen uit de coronacrisis
 • Digicampus/BZK - Leren van internationale voorbeelden van proactieve dienstverlening
 • Grenzeloos Samenwerken - Een krachtig samenspel: een goed gesprek over samenwerken vanuit de bedoeling
 • FIN - Amendementenservice

Ronde 2

 • Toeslagen/FIN - De schuldenaanpak: versneld van idee naar uitvoering
 • SZW - Proactieve dienstverlening, ongebruikte regelingen en modernisering
 • Staat van de Uitvoering - Internationale vergelijking, laat je inspireren door andere landen
 • Hoogwaterbescherming - Participatie bij omgevingsvraagstukken
 • CJIB (namens Clustering Rijksincasso)/JenV - Al je betalingsverplchtingen in één overzicht: het Vorderingenoverzicht Rijk
 • Spreidstandburgers - Kloofdichters: ervaringskennis binnen (en buiten) het systeem benutten
 • ICTU - Herstel van vertrouwen: feedbackmanagement als sleutel
 • VNG/SZW - Hoe de blik van buiten naar binnen bijdraagt aan effectievere wetten
 • Rijks ICT Gilde - Mensenrechten en AI