Beleidskompas, de nieuwe werkwijze voor goede beleidsvoorbereiding

De eerste Dag van het Beleid vindt plaats op woensdag 29 maart. Op dit evenement wordt de nieuwe werkwijze voor goede beleidsvoorbereiding gelanceerd: het Beleidskompas. Ook vanuit Werk aan Uitvoering (WaU) is hieraan meegewerkt. Alida Bos en Doorle Offerhaus werken beiden binnen programmabureau WaU aan het handelingsperspectief begrijpelijke en uitvoerbare wet- en regelgeving. Zij werkten mee aan de organisatie van de Dag van het Beleid.

Alles staat of valt met de uitvoering

Alida: “Alles begint en eindigt met beleid, maar staat of valt met de uitvoering.” Doorle valt haar bij: “Dat in het nieuwe Beleidskompas nadrukkelijk in alle fasen van het beleidsproces alle betrokkenen - en dus zeker ook de uitvoering - moeten worden betrokken, is een belangrijk signaal. Wij zijn blij om te zien hoe er ook bij het opstellen van het Beleidskompas zelf naar gestreefd is om alle betrokkenen mee te laten denken”.

Volgen Beleidskompas resulteert in zorgvuldig proces

“Het Beleidskompas helpt om goed na te denken over beleidsvoornemens, daar al vroeg met beoogde uitvoerders over te spreken en ook na te denken over de vraag hoe het beleid eventueel kan worden bijgesteld als het in de praktijk toch anders uitpakt dan verwacht”, zegt Alida. “Het gaat overigens niet alleen om het betrekken van de uitvoering, maar ook betrekken van de (vertegenwoordigers) van de doelgroep(en)/stakeholders.” Doorle vult aan: “Als je als beleidsmaker het Beleidskompas vanaf het begin volgt, is er een zorgvuldig proces, betrek je alle relevante betrokkenen erbij, worden alle kwaliteitseisen meegenomen en overweeg je verschillende beleidsopties. Dit zorgt ervoor dat er een goede onderbouwing is voor bijvoorbeeld interne tegenspraak of in het debat met de Kamer.”

Het maken van beleid is echt een vak

De Dag van het Beleid op 29 maart a.s. markeert dat het maken van beleid echt een vak is. Er zijn keynote speeches van Kim Putters en Thom de Graaf, en er is veel ruimte voor de ontmoeting tussen beleidsmakers. Die worden verder op weg geholpen in de workshops, die ingaan op specifieke onderdelen van beleid maken. “Er zijn workshops vanuit drie invalshoeken op het vak van beleidsmaker: instrumenten, vaardigheden en omgeving”, aldus Doorle. “Eén daarvan is het Beleidskompasspel, dat beleidsmakers in een situatie brengt waarin je het Beleidskompas gebruikt. Er is straks veel ondersteunend materiaal beschikbaar via de website van het Kenniscentrum voor Beleid en Regelgeving (KCBR). Op deze website  staan dan e-learningmodules, checklists en achtergrondinformatie.”

Samenwerken bij invoeren en gebruiken Beleidskompas

Alida: “Voor het goed en vooral ook breed gebruiken van Beleidskompas door ‘beleid’ is in de Werkagenda voor de publieke dienstverlening ook voorzien in het stimuleren van het gebruik en het bevorderen van de invoering ervan. Daarvoor moet een aantal dingen op de juiste manier bij elkaar komen, zoals het goed in elkaar grijpen van evenredige aandacht voor de drie genoemde elementen instrumenten, vaardigheden en omgeving. De Dag van het Beleid is een goede kick-off die druk zal worden bezocht. Het Beleidskompas-team onder leiding van JenV heeft veel werk verzet. Ik ben erg blij dat beleid, uitvoering en politiek op 29 maart goed zijn vertegenwoordigd. Samenwerken aan het over de gehele linie invoeren en gebruiken van Beleidskompas is namelijk essentieel.”

Werk aan Uitvoering verzorgt op de Dag van het Beleid samen met DUO en de gemeente Tilburg de workshop Leren van maatwerk.