Eerste ronde opleiding ‘Samenwerken aan Beleid en Uitvoering’ afgerond

Een eerste groep adviseurs van verschillende driehoeken startte begin dit jaar bij de Rijksacademie met de nieuwe opleiding ‘Samenwerken aan Beleid en Uitvoering’. Belangrijk onderdeel hiervan was het onderzoek naar de eigen driehoek. Eind maart presenteerden zij hun analyse en verbeterplannen aan onder meer vertegenwoordigers van spoor 4 van programma Werk aan Uitvoering: Samenwerken in de Driehoek. Dit spoor richt zich op de samenwerking tussen beleid en uitvoering en speelde een belangrijke rol bij het ontwikkelen van de opleiding.

Van elkaar leren; belangrijk maar lastig

Meer dan een jaar geleden vonden de eerste gesprekken plaats over de opleiding. “De Rijksacademie zocht contact met ons. Zij zagen dat nog veel rijksambtenaren worstelen met de samenwerking in de driehoek en tegen allerlei dilemma’s aanlopen. Wij herkenden dat beeld en waren van mening dat een opleiding over dit onderwerp daarbij kon helpen”, zegt Sophie Simmelink, adviseur bij spoor 4. De adviseurs van het spoor dachten vervolgens mee over de opzet van de opleiding en het instapniveau.

De opleiding bestaat uit verschillende e-learnings, praktijkdagen en het verbeterplan. Op advies van spoor 4 is onder andere meervoudig opdrachtgeverschap en ketensturing toegevoegd. Verder is er extra nadruk gelegd op rolzuiverheid, wat volledig in lijn is met de samenwerkingsprincipes van spoor 4. Ook de weg van ‘verantwoorden en rapporteren’ naar ‘gezamenlijk werken aan de maatschappelijke opgave’ werd onderdeel van de opleiding. “Uiteindelijk is een goede invulling van de planning- en begrotingscyclus niet het doel, maar een middel. Dat is een andere zienswijze dan sommige driehoeken gewend zijn. Het is daarom heel belangrijk dat dit een vitaal onderdeel van de opleiding is geworden”, aldus Sophie Simmelink.

Analyses en verbeterplannen

Een ander belangrijk onderdeel van de opleiding was de analyse van de eigen driehoek, de dilemma’s waar deelnemers tegenaan liepen en mogelijke verbeteringen. In twee maanden tijd deden de deelnemers onderzoek naar wat zij hier zelf en samen met hun driehoek in kunnen betekenen. Op de laatste dag deelden zij hun verbeterplannen met relevante stakeholders, die hen kunnen helpen om deze plannen in de driehoek een succesvol vervolg te geven. Een vertegenwoordiging van spoor 4 was hierbij aanwezig.

“We hebben een hoop interessante haakjes gehoord tijdens de presentaties”, meent Elin Berfelo, adviseur bij spoor 4. “Wij hebben de afgelopen jaren veel driehoeken gesproken en op deze manier kregen we nog meer inzicht in de dilemma’s en uitdagingen van driehoeken.” Ook de benoemde oplossingen en verbeterplannen waren relevant. “Er werd bijvoorbeeld gesproken over rollenspellen en over wanneer wel of niet eigenaren en toezichthouders te betrekken. Dit soort ideeën kunnen wij meenemen in onze adviezen.”

Startpunt van verandering

Nu de opleiding afgerond is, eindigt het verbeteren van de samenwerking niet. Het is aan de deelnemers om de verbeterplannen nu ook door te voeren binnen de eigen driehoek. “Het eindpunt van de opleiding, is de het startpunt van de verandering”, vindt Jasmijn van Slingerland, adviseur bij spoor 4. “We zijn benieuwd wat hier uit gaat komen.” Spoor 4 wil daar graag over meedenken. “De deelnemers kunnen altijd bij ons aankloppen en we denken graag mee. En hebben ze een briljant idee? Dan helpen we hen ook graag bij het verspreiden hiervan. Elke driehoek is anders, maar we kunnen veel van elkaar leren.”

Meer weten en/of deelnemen?

De tweede ronde van de opleiding ‘Samenwerken aan Beleid en Uitvoering’ is gestart op 13 april en ook een derde ronde is al gepland. Werk jij als adviseur van een eigenaar, opdrachtgever of opdrachtnemer, bij een uitvoeringsorganisatie, beleidsdirectie, FEZ, eigenaarsadvisering of toezichthouder en wil jij ook aan de slag met de samenwerking aan beleid en uitvoering? Kijk dan op de website van de Rijksacademie.