Samenwerkingsprincipes

Nederland veiliger maken, belastingen innen, wegen beheren en ervoor zorgen dat studenten een lening krijgen om te kunnen studeren. Zomaar wat voorbeelden van overheidsopgaven waarbij een nauwe samenwerking tussen beleid en uitvoering nodig is. In de praktijk zien we dat een goede samenwerking niet vanzelf gaat. Wat is een goede samenwerking? En hoe bereik je dat? Het verbeteren van de samenwerking en sturing in de ambtelijke driehoek staat centraal in Spoor 4 van Werk aan Uitvoering. De werkgroep heeft vijf samenwerkingsprincipes geformuleerd en uitgewerkt met voorbeelden uit de praktijk; om met elkaar het gesprek over te voeren en te zorgen voor een beter samenspel in de driehoek.

Opdrachtgever, opdrachtnemer en eigenaar

Een opdrachtgever die beleid maakt, een opdrachtnemer die uitvoert en een eigenaar die de continuïteit bewaakt: dat is de ambtelijke driehoek. De samenwerking tussen deze drie partijen is niet altijd eenvoudig. Iedere partij heeft zijn eigen invalshoek, dilemma's en ideeën. Hoe werk je in zo’n context goed met elkaar samen? Hoe zorg je voor een gelijkwaardig samenspel? Wat als de relatie onder spanning komt te staan?

Deze vragen stonden centraal tijdens verschillende themasessies met eigenaarsadviseurs, opdrachtgevers en opdrachtnemers. Op basis van die gesprekken zijn vijf samenwerkingsprincipes geformuleerd:
 

Samenwerkingsprincipes als leidraad

De samenwerkingsprincipes kun je zien als leidraad voor een goede samenwerking in de driehoek. Ze klinken misschien vanzelfsprekend. Het (blijven) toepassen van deze principes is echter complexer dan je denkt.

De komende weken lichten we ieder principe verder toe op deze website en geven we tips over de toepassing van de principes. Heb je goede/originele/leerzame voorbeelden? Neem dan contact op met wau@minszw.nl