Droom van Guido op de Dag van de Publieke Dienstverlening 2024

Tot uw dienst! Het woord is aan publieke dienstverleners in de ‘frontlinie’. Waar knelt het voor hen, wat hebben zij nodig om mensen en bedrijven beter te kunnen helpen? En wat vraagt dat van ieder van ons: beleidsmakers, publieke dienstverleners en politici?

Op woensdag 5 juni 2024 vond in Den Haag de derde editie van de Dag van de Dienstverlening plaats. Het motto van de dag was: ‘Het praten voorbij’. In een interactief programma gingen politici, beleidsmakers en uitvoerders aan de slag met de vraag: hoe kunnen we ideeën over een betere publieke dienstverlening samen omzetten in concrete acties? Van praten naar doen!

Mijn naam is Guido van Grumbkow.

Ik ben stadsstrateeg

bij de gemeente Dordrecht.

In die rol adviseer ik

ons college van B&W...

op actuele

maatschappelijk gevoelige dossiers.

Ik ben ook adviseur van

wethouder Peter Heijkoop.

Hij is ook V&G bestuurder en

spreekt in die rol met het kabinet...

over zaken als

bestaanszekerheid en armoede.

De afgelopen jaren ben ik

intensief betrokken geweest...

bij wet en regelgeving op

thema's als de toeslagenaffaire,

de participatiewet,

kinderarmoede en inburgering.

Ik zie dat er in

om mensen uit de praktijk mee te laten

denken over problemen en oplossingen.

Ook bij taaie onderwerpen als

kinderarmoede of laaggeletterdheid.

Gemeenten zitten dicht op de praktijk.

Dus ook wij worden hiervoor gevraagd.

Ministeries nemen ons vaak serieus.

Maar ik zie ook wel een wetmatigheid.

Het blijkt in Den Haag in

om van buiten naar binnen te werken.

Ten eerste bij politieke gevoeligheid.

Dan is de neiging de

oplossing dicht te timmeren.

En de deuren pas

open te zetten bij witte rook.

Ten tweede, in de omgekeerde situatie.

Politieke consensus over de oplossing.

Dan is het bijna ondoenlijk nog

een uitvoeringsperspectief in te brengen.

Mijn droom is misschien naïef,

maar ik droom dat we met elkaar...

tot goede en werkbare oplossingen komen

Ook als het politiek spannend wordt.

Mijn vraag aan jullie is:

Hoe voorkom jij dat er onuitvoerbare

oplossingen geforceerd worden?