Droom van Linda op de Dag van de Publieke Dienstverlening 2024

Tot uw dienst! Het woord is aan publieke dienstverleners in de ‘frontlinie’. Waar knelt het voor hen, wat hebben zij nodig om mensen en bedrijven beter te kunnen helpen? En wat vraagt dat van ieder van ons: beleidsmakers, publieke dienstverleners en politici?

Op woensdag 5 juni 2024 vond in Den Haag de derde editie van de Dag van de Dienstverlening plaats. Het motto van de dag was: ‘Het praten voorbij’. In een interactief programma gingen politici, beleidsmakers en uitvoerders aan de slag met de vraag: hoe kunnen we ideeën over een betere publieke dienstverlening samen omzetten in concrete acties? Van praten naar doen!

Mijn naam is Linda van Noord,

en ik werk als interim en
programmamanager...

bij de managementpool van de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

En in die rol was ik verantwoordelijk
voor de afhandeling van de schade...

die in de zomer van 2021 veroorzaakt
werd door de watersnoodramp...

in Limburg en delen van Noord-Brabant.

Het grootste probleem daarbij
was dat de politiek was uitgestraald...

dat voor iedereen gezorgd zou worden.

Maar dat kwam niet overeen met de
noodregeling die hiervoor werd ingezet.

Burgers, Tweede Kamerleden, en burgemeesters
waren zowel verward als teleurgesteld.

Tijdens de uitvoering moest ik
zelf ontdekken dat dit de situatie was...

en ik moest zo snel mogelijk proberen om
enerzijds de regeling...

zo veel mogelijk uit te breiden en
anderzijds de communicatie alsnog...

in lijn te krijgen met de realiteit.

Voor dat uitbreiden van de
regeling was gelukkig veel animo...

bij het ministerie van J&V,
met wie we uitstekend samenwerkten.

Maar de verouderde wet
waar de regeling op gebaseerd was...

liet dit maar zeer beperkt toe.

Nou die wet is inmiddels geëvalueerd
en wordt voor de toekomst aangepast.

Mijn droom is dat we als overheid
knetterduidelijk en eerlijk zijn over wat we...

wel en niet doen en
wat we wel en niet weten.

En dit vereist om te beginnen een open
en professionele cultuur van benoemen...

afspreken en aanspreken.
Waarbij iedere speler zich medeverantwoordelijk...

weet voor het geheel.

In plaats van alleen
maar voor zijn eigen stukje.

En als we aan de
binnenkant het overzicht niet hebben...

en niet eerlijk zijn tegen elkaar...

hoe moeten burgers het dan nog begrijpen?