Droom van Tim op de Dag van de Publieke Dienstverlening 2024

Tot uw dienst! Het woord is aan publieke dienstverleners in de ‘frontlinie’. Waar knelt het voor hen, wat hebben zij nodig om mensen en bedrijven beter te kunnen helpen? En wat vraagt dat van ieder van ons: beleidsmakers, publieke dienstverleners en politici?

Op woensdag 5 juni 2024 vond in Den Haag de derde editie van de Dag van de Dienstverlening plaats. Het motto van de dag was: ‘Het praten voorbij’. In een interactief programma gingen politici, beleidsmakers en uitvoerders aan de slag met de vraag: hoe kunnen we ideeën over een betere publieke dienstverlening samen omzetten in concrete acties? Van praten naar doen!

Ik ben Tim Wittenberg,
Rijksambtenaar bij DUO Debiteurenbeheer.

Samen met mijn directe
collega's zorg ik ervoor dat mensen...

volgens de bedoeling van de
wet hun studieschuld kunnen inlossen,

en zich daarbij gehoord
begrepen en gerespecteerd voelen.

Gehoord, begrepen en gerespecteerd.

Dat is ook hoe wij zelf behandeld willen worden.

Door anderen, en door de overheid.

DUO wil de omslag maken van
uitvoerder naar publieke dienstverlener.

Dit sluit aan op het recente regeerakkoord
op hoofdlijnen.

Waarin nadrukkelijk prioriteit wordt gegeven...

aan ontwikkeling richting
de toegankelijke, mensgerichte overheid.

En daar sta ik volledig achter.

Ik wil mensen die niet zelfredzaam zijn...

helpen hun leven
op de rit te krijgen en houden,

en daarmee de maatschappij vooruithelpen.

Want dat is wat ik beloofd heb
bij het afleggen van de ambtseed.

Je bent als medewerker van de overheid
verplicht om voor burgers op te komen,

en als overheid ben je verplicht...

om je medewerkers
in staat te stellen dat te doen.

In mijn droom is de ambtseed
meer dan slechts een formaliteit...

bij de aanstelling als ambtenaar.

Het is een belofte die
we niet mogen vergeten.

Deze belofte is een leidraad voor actie.

Die ons als ambtenaren verbindt.

Ongeacht waar je jezelf positioneert
binnen het politieke spectrum.

In mijn droom is de ambtseed een kompas...

dat ons richting geeft bij
het uitvoeren van ons werk.

Als ambtenaar moet je
trots kunnen zijn op je werk.

Gedreven door de wetenschap dat je onderdeel
uitmaakt van iets groters dan jezelf.

Het algemeen belang.

Dus mijn vraag aan jullie is:

Hoe zorg jij ervoor dat wij onze belofte aan de maatschappij kunnen waarmaken?