Nu online: Magazine Dag van de Publieke Dienstverlening

‘Samen werken aan vereenvoudiging’ was het thema van de tweede Dag van de Publieke Dienstverlening op 22 juni 2023. Politici, beleidsmakers, dienstverleners, ondernemers  en burgers gingen met elkaar in gesprek over goede voorbeelden, knelpunten en oplossingen. De resultaten en ervaringen van zowel deelnemers als medeorganisatoren heeft WaU nu gebundeld in een online magazine.

Overzicht zaal

Programma directeur-generaal Werk aan Uitvoering Christa Klijn ziet vereenvoudiging echt als één van de sleutels om onze dienstverlening toegankelijker en menselijker te maken, zo geeft zij in het voorwoord  aan. “Verandering lukt alleen als iedereen meedoet, ondanks verschillende achtergronden, perspectieven en meningen. Op de Dag van de Publieke Dienstverlening heb ik gezien dat dit mogelijk is.”

“We zijn allemaal burger”

''We moeten ons kunnen verplaatsen in de mensen voor wie én met wie we werken”, was dan ook het advies dat Nationale ombudsman Reinier van Zutphen de deelnemers van de Dag op het hart drukte in de plenaire middagopening. “Stel vragen, ga kijken, doe mee. We zijn tenslotte allemaal burger en willen allemaal een betere dienstverlening”, aldus van Zutphen.

Meer begrip

Harmen Harmsma, Directeur Generaal van DUO en een van de bestuurlijke trekkers van de Dag, benadrukt het belang van met elkaar in gesprek zijn, ook na deze dag. “Ik hoop dat we met elkaar een vervolg weten te geven en het niet alleen bij voornemens blijft. We moeten ideeën ook verwerken in concrete oplossingen en acties.”
Tweede Kamerlid Mark Strolenberg, eveneens betrokken bij de organisatie, is tevreden over de goede vertegenwoordiging van de politiek die dag. “Veel deelnemende Kamerleden gaven aan dat zij meer begrip kregen voor situaties bij de uitvoering en meer zicht hadden op de consequenties van beleid.” Ook de rondetafelgesprekken tussen Tweede Kamerleden en uitvoeringsorganisaties droegen hier aan bij.

Op bezoek bij…

Het magazine bevat verder ook inzichten uit de locatiesessies, waarbij deelnemers een kijkje in de keuken namen bij organisaties als de Belastingdienst, RVO of DUO en gemeente Den Haag. Die benoemden knelpunten in de beleidsuitvoering, vaak aan de hand van concrete casuïstiek, en gingen in gesprek over verbeteringen en andere mogelijke oplossingen. Een deelnemer: “Ik kreeg een ijzersterk en indrukwekkend verhaal te horen over een persoon  die genoodzaakt was dakloos te leven. Dat visualiseerde voor mij meteen hoe nodig het is om de dienstverlening te versimpelen.”

Werken aan vereenvoudiging

Ook in de middagsessies van de Dag was veel ruimte voor casuïstiek. Verschillende organisaties deelden hoe zij werken aan vereenvoudiging voor uitvoering en mensen, onder meer door gegevensuitwisseling, inclusieve of pro actieve dienstverlening, participatie en inzet van artificiële intelligentie. “Inspirerend om te zien hoe het de overheid hier lukte om beleid direct en op gelijke voet met de mensen om wie het echt gaat te maken. Ik hoop dat dat een voorbeeld kan zijn voor de hele beleidswereld”, aldus een deelnemer over het Nationaal Actieplan Dakloosheid.

In 2024 vindt de derde editie plaats van de Dag van de Publieke Dienstverlening. Blijf op de hoogte van datum en aanmelding, via onze nieuwsbrief, LinkedIn of onze website.
Heb je suggesties of ideeën voor volgend jaar? Laat het ons weten via wau@minszw.nl